Sexismus v jiném světle

24. 11 2017

   www.inadhled.cz    Podobně, jako se rozebíhají různé reklamní kampaně, tedy i ty negativní, patří nynější vlna pohoršující se nad tzv. sexismem k naprosto promyšlené akci. Pokaždé stačí vypustit vábničku, ke které se postupně přidá tupý dav, tentokrát v podobě přihlašujících se dalších ,,zneužitých´´ žen, většinou samozřejmě nejdříve celebritek ve svých oborech, později se začnou hlásit ty, které se chtějí zviditelnit, nakonec díky síle společného bučení davu organizátor celého představení s potěšením může konstatovat, že z malého oblázku hozeného do moře vznikla tsunami nebývalé síly.  

  Tím jsme si možná vysvětlili, proč se v poslední době dozvídáme, kdo, kde a jak byl obtěžován, zneužíván a psychicky i fyzicky týrán sexuálními návrhy. Samozřejmě nestačil klasický případ muž a žena, bylo třeba najít i homosexuální oběť, a upřímně, to nikoho nepřekvapilo a také to nikomu nevadí. Nicméně v zásadě šlo o to ukázat, jací jsou ti muži hrozní a zároveň postavit ženu do pozice utlačovaná. Nic není jen tak, proč tedy tato kampaň v této době?

  V Evropě se rozhořel boj o zachování evropských tradic v kontextu duelu se zvyky muslimů. A protože je třeba pomoci těm, kteří jsou ve velkém naváženi na náš kontinent, přišli tvůrci celé migrace s novým objevem. Znásilňování na ulicích evropských měst vlastně není nic zvláštního, vždyť různě významní bílí muži se chovají víceméně úplně stejně, jako jižně vypadající násilníci z řad nájezdníků. Chtíč a pud slavných se nijak neliší od toho, který se projevuje při znásilnění v ulicích a parcích metropolí v kulturní Evropě.

  Zároveň lze předpokládat, že v návaznosti budou ženy nabádány k změně svých zvyků ve vlastním odívání. Je otázkou blízké budoucnosti, kdy se módní návrháři začnou ve velkém zabývat  ,,moderními´´ šátky, vrátí se dlouhé sukně a vyjde se tak vstříc požadavkům muslimů. To i přesto, že samotné ženy muslimky kdesi ve skrytu duše často doufají, že se podaří upravit jejich šatník po vzoru dosud svobodných evropských žen. Jenže v tom tkví problém. Je li boj za rovnoprávnost žen ve většině světa na té nejlepší cestě k jejímu dosažení, islámské prostředí je výrazně mužské a žena v něm má minimální práva, což platí jak na veřejnosti, tak i v soukromí. Z čehož vyplývá, že všechny ty bojovnice za pravdu a jejich otvírání starých případů, v nichž došlo k nějakým prohřeškům, a je už jedno, šlo li o využití jistého postavení muže, či dotyčná použila své tělo jako odrazový můstek k lepší kariéře, pouze napomáhají k projektu kampaně na změnu myšlení veřejnosti a nasměrování k postupnému akceptování muslimských zvyků a zároveň jisté omluvě chování migrantů k ženám u nás. Ve Francii už jistý profesor navrhnul dvojí právní řád i souběžnost muslimských a francouzských zvyků včetně schválení práva šaría.

  Pravdou zůstává, že kterýkoliv muž svým ,,sexismem´´ projevuje klasické pudy a přírodou vložené geny. Rozdíl je pouze v ovládání těch pudů. Zatímco v kulturně vyspělé společnosti se muži dokážou ovládat a jejich připomínky, narážky, způsoby dvoření se a pohledy svědčí o zájmu o opačné pohlaví, důsledky nejsou většinou takové, aby vyhlédnutá žena zůstala ležet polomrtvá v krvi někde v křoví. Výjimky existují, ale ty jsou většinou způsobeny deviací pachatele. U nově příchozích je to však jinak. Nižší průměrně IQ uchazečů o azyl, zvyky z domovských zemí a náboženství z nich dělají z našeho pohledu zvířata. A jejich chování je nejen neomluvitelné, ale také neakceptovatelné.

  Až se tedy opět nějaká dámy, slečny či paní ozvou, že se jim příčí zájem mužů, je třeba si uvědomit, zdali zároveň nepatří do skupiny, která vítá uprchlíky, případně nepatří k lidem blízkým LGBT komunitě. Snaha udělat z bílých samců něco, na co by si měly ženy dávat pozor, je enormní a systematická. Mimochodem, až o vás, milé dámy, bude zase nějaký muž zajímat, je to možná nejen proto, že se mu líbite, jistě se s vámi chce i milovat. Nicméně vás přitom pravděpodobně bude určitě respektovat. A to je možná na sexismu bílých kulturně vyspělých mužů to příjemné.

J3.K

Speciály

Tipy