Dějiny národa Českého - ČÁSLAV - VZNIK MĚSTA

2. 07 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Se slavníkovskou historií je spojeno město, které se nachází v okrese Kutná Hora, v jehož názvu se odráží jméno jednoho ze Slavníkovců, pobitých na Libici L.P. 995 - Čáslav. Tato legenda je patrně smyšlená. Město nejspíše vzniklo v 11. století, dokládají to staré anály o založení hradské zprávy. Jádro čáslavského hradiště leželo patrně na protáhlém návrší Hrádek, dnes v těsném severozápadním sousedstvím historického středu města, nad soutokem Brslenky a Žákovského potoka. je to zhruba oválná vrcholová plošina o rozloze poloviny hektaru a lemována skalnatými srázy nad okolním terénem. Současný tvar ovšem ovlivnila novověká těžba kamene a stavba pivovaru.

  Významnou úlohu Čáslavi přineslo na konci 11. století, kdy se hradiště stalo důležitou součástí hradské organizace přemyslovského státu, písemnými prameny doloženým centrem čáslavské provincie z 11. a 12. století. Město Čáslav ve 12. století definitivně přijalo roli upadajícího hradiště Malín, aby se stalo významným knížecím hradem střežící klíčovou komunikaci-cestu na Moravu.

  Čáslavské hradiště se ovšem od jiných správných center přemyslovského státu dosti lišilo, především příliš malým rozsahem. Což je dosti zajímavé, jelikož Přemyslovci dbali spíše na velikost a rozsah své hradské zprávy. Čáslavské hradiště mělo jen necelé dva hektary a ze tří stran bylo obklopeno vodou.
Sídlo kastelána čáslavské provincie, jménem Přebor, zmínovaného LP 1165 bylo archeologicky zjištěno již v 19. století. Vedle jeho patrně dřevěného domu stával románský kostelík Panny Marie obklopený hřbitovem. Ve 13. století bylo čáslavské hradiště již rozsáhlou sídelní aglomerací, jejíž součástí byly ještě dva románské kostely.

  Ani ve 14 a 15 století význam města neupadl, naopak, často se zde konal sněm Českého království. Pokud pojedete do Kutné Hory a budete mít čas určitě se v Čáslavi zastavte. Vřele ho doporučuji.

Speciály

Tipy