Dějiny národa Českého - ČESKÉ BUDĚJOVICE-MĚSTO KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II.

23. 07 2022

www.inadhled.live    Autor: Aleš Hroník

  Patrně málo kdo ví, že dnešní město ležící v Jihočeském kraji České Budějovice se původně jmenovalo Budivojovice a byla to v dávných dobách osada, nebo jak by se dneska řeklo, staré pohanské sídliště, které nebylo nikterak veliké a významné. Teprve až v době slavného českého krále Přemysla Otakara II. se osada rozrostla a bylo zde postaveno město, ale již s jiným názvem, tedy dnešním České Budějovice. Králův věrný rytíř Hirzo zde započal stavět někdy okolo LP 1265 město, které mělo být protiváhou slavného a bohatého jihočeského rodu Vítkovců, tedy pozdějších Rožmberků. Přemysl Otakar II. si patrně založením města proti sobě Vítkovce dosti popudil natolik, že oni mu jeho v jejich očích troufalost zakrátko vrátili.

  Nejstarší stavbou města se stala katedrála sv. Mikuláše. Tato stavba byla jako farní kostel založena LP 1265, tedy krátce po založení města. LP 1547 hned vedle kostela sv. Mikuláše vznikla dnešní dominanta města Černá věž, která sloužila jako strážná a hlásná věž v době požárů a vůbec nebezpečí. Jejím stavitelem byl italský mistr Hans Spatz a Vincenc Vogarelli, který mimo jiné do věže zasadil věžní hodiny, které až na malou úpravu jsou na věži dodnes.

  Další krásnou sakrální stavbou v Českých Budějovicích je kaple Smrtelných úzkostí Páně. Kaple se připomíná již v době krále Václava II, byla gotická a její jméno znělo kaple sv. Jakuba. Bohužel i díky husitským válkám tato kaple byla zcela zničena. Teprve až LP 1727 byla na jejím místě postavena nová, tedy dnešní kaple. Je zcela jisté, že zde v dávných dobách byla i kostnice, kterou v 21 století objevil archeologický ústav v Českých Budějovicích. Ale vraťme se k samotnému městu České Budějovice, které, jak už jsem již naznačil, v době husitské stejně jako mnoho dalších měst zcela upadalo. Bylo zničeno i mnoho sakrálních staveb. Teprve z příchodem Habsburků se město začalo kulturně, ale i obchodně rozvíjet. Vaření piva, vznik rybníkářství, obchod se suknem a mnoho dalšího bylo pro město finančním přínosem.

  V době třicetiletého válečného období se dokonce Budějovice staly dočasným hlavním městem. Z Prahy se do města přesunulo mnoho důležitých úřadů, zemské desky, úředníci atd. Město bylo velice rušné až do pro něj smutného období, kdy LP 1641 město vyhořelo. Některé domy byly zcela zničeny, hlavně kolem velkého náměstí, které dnes nese jméno jeho zakladatele-tedy náměstí Přemysla Otakara II. Dominantou tohoto náměstí je kromě jeho krásné barokní radnice taktéž i Samsonova kašna, Honsenův dům, který byl původně gotický a je z období krále Jana Lucemburského, a dům U Černého medvěda, který taktéž pochází z doby, kdy bylo město výhradně gotické. Je zde samozřejmě i mnoho jiných staveb, zmínil jsem jen ty nejznámější a nejstarší. Jako každý můj článek o městě či hradu zakončím s tím, že město České Budějovice vřele doporučuji navštívit.

Speciály

Tipy