Dějiny národa Českého - ČESKÉ BUDĚJOVICE

20. 08 2022

 www.inadhled.live  Autor: Aleš Hroník

 Statutární město České Budějovice bylo založené králem Přemyslem Otakarem II. LP. 1265. První velkou stavbou v Českých Budějovicích byl klášter při městských hradbách, který taktéž založil slavný Přemyslovec Přemysl Otakar II. 

  Samotná stavba kostela Obětování Panny Marie byla zahájena LP. 1300, bazilikální trojlodí však bylo dokončeno až za císaře a krále Karla IV. LP. 1370. Pozoruhodná je původní polychromie - architektonický článek. Na stavbě křížové chodby a studniční kaple v letech 1340-1370 se podepsal nejslavnější stavitel všech dob Petr Parléř.  Dochovaly se zde dvě nádherné okenní kružby. Konvent, nebo také kapitulní síň a zvonice "Bílou věží" změnily barokní úpravy LP. 1772 za císařovny Marie Terezie.

  Měšťanské domy:
  Město, které, jak jsem již psal, založil Přemysl Otakar II. LP. 1265 jako oporu královské moci proti jihočeským Vítkovcům. Půdorys vybraného území mezi dvěma řekami je sice nepravidelný, dělí je však uliční síť, jak bylo u krále "železného a zlatého" zvykem. Přestože další období měnila vzhled zástavby, náměstí i některé ulice lemují podloubí, a to už od dob gotiky a vlastně od dob krále Přemysla Otakara II., jak svědčí řada dochovaných gotických přízemí měšťanských domů.

  Radnice:
  Důslednou barokní přestavbu středověké a několikrát renesančně upravované radnice navrhl LP. 1727 Anton Ekhard Martinelli. Vídeňský architekt působící v té době ve službách jihočeských Schwarzenberků obohatil klasicizující schéma v duchu starého rakouského baroka o prvky reagující na jihočeskou stavební tradici-malebnou trojvěžatou siluetou dekoraci. Honosná radniční budova vévodící hlavnímu náměstí je zřejmě nejkrásnější barokní stavbou na světě. A myslím, že obyvatelé Českých Budějovic jsou na ni právem pyšní.

  A co k Budějkám patří nejvíce? Je to pivivar Budvar, o jehož značku se dlouhodobě uchází Američané. Zatím se daří ji aspoň u nás uhájit, i když Pekarová Adamová momentálně navrhuje opět pivovar prodat, tentokrát jako záplatu na úhradu nákladů na příchozí Ukrajince.

  Na obrázcích: městský znak Českých Budějovic a krásná radnice na náměstí Přemysla Otakara II.

Speciály

Tipy