Dějiny národa Českého - HRAD BUCHLOV

18. 06 2022

 www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

   Hrad Buchlov patří k nejstarším hradním pevnostem na Moravě. Svědčí o tom pozdně románský sloh, v němž byl ve dvanáctém století postaven, Zřejmě už v L.P 1131 na jeho místě stál lovecký hrádek a později na tomto místě vznilk mohutný hradní areál s pevnými hradbami, který měl vedle obranného charakteru také funkci strážního hradu poblíž staré obchodní stezky, která vedla z Brna do Horních Uher (dnešního Slovenska).

  Pověst však naznačuje původ Buchlova již v časech krále Velké Moravy Svatopluka, a až později vznikl hrad v místech, kde v devátém století stával opevněný Svatoplukův hrádek. Již ve třináctém století to už byla pevnost přemyslovských králů. První písemná zmínka o hradu Buchlov, tak jak ho známe dnes, byla L.P. 1300, kdy v Českém království panoval Přemyslovec Václav II. Traduje se, že stavba hradu se finančně opírala o řád členů templářského řádu, a dokonce i samotný král Václav II. čerpal z jejich velkého majetku.

  Jak hrad Buchlov mohl souviset se samotným řádem chudí rytíři Šalamounova chrámu (Templáři) prozrazuje jiná pověst, podle níž si jistý majitel hradu (snad královský purkrabí) od tohoto bohatého a mocného řádu vypůjčil značnou hotovost, ale pak ji nebyl schopen splácet: templářské věřitele, tedy pozval na hrad Buchlov a pod záminkou společné hostiny je nechal svými ozbrojenci povraždit. Tak zní legenda v souvislosti hradu Buchlov s řádem Templářů.

  L.P. 1511 hrad zakoupil Arkleb Trnavský z Boskovic. Tato hradní královská pevnost sloužila jako dočasná zástava českých panovníků šlechtickým rodům za věrné služby, ale zároveň to byl způsob, jak čeští panovníci vyrovnávali své dluhy. Dalším držitelem hradu Buchlov se stal slavný šlechtický rod Lichtenštejnů nebo páni ze Záhrádky, či páni z Landštejna. Ti všichni tento hrad vlastnili. L.P. 1511 se královský hrad Buchlov změnil na šlechtické sídlo a majitelé z řad moravských pánů se zde střídali nadále.

  V průběhu stavovského povstání vlastnil hrad i s panstvím rod ze Zástřel, jeho příslušníci po porážce stavovského vojska přešli raději ke katolicismu, aby zachránili alespoň část rodového jmění. Ale tento rod L.P 1649 vymřel po meči, a poté hrad přešel do majetku rodu Petřvaldských. Jan Dětřich, jeden z jeho příslušníků, si pak nechal v nedalekých Buchlovicích vybudovat mnohem pohodlnější a prostornější zámek, jako své sídlo.

  L.P 1745 nechal Karel Zikmund Petřvaldský upravit Buchlov a jeho hradní interier pro pohodlnější bydlení. Z této doby pochází i pověst o posledním buchlovském vězni, kterým byl Josef Anděl, odsouzený k trestu smrti za vloupání na nedaleký buchlovský zámek. Nakonec mu byl vyměřen jen dvouletý trest v hradním žaláři ve věži, která se po něm dodnes jmenuje Andělka.

  Ještě bych uvedl, že jeden ze základních kamenů Národního divadla pochází právě z hradu Buchlov. L.P. 1868 byl tento základní kámen převezen do Prahy. Možná také právě proto se hrad Buchlov těší tak velké úctě. Já tento krásný moravský hrad mohu jen doporučit k jeho návštěvě, opravdu stojí zato.

Speciály

Tipy