Dějiny národa Českého - HRAD HUKVALDY

11. 06 2022

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Hukvaldy dnes známe jako gotickou zříceninu, ale kdysi to býval pevný a mohutný hrad. Jeho založení je spojováno s Arnoldem z Huckeswagenu, jemuž český král Přemysl Otakar I. LP. 1218 v Beskydech daroval část lesa, kde byla v jeho době velká lovecká tvrz, kterou její majitel Arnold nechal přebudovat na gotický hrad. To bylo asi tak kolem LP. 1228. Další zajímavá verze stavby hradu je z LP. 1285, kdy hrad vybudoval Jindřich z Příbora a Hukvald.

  Kdo skutečně nechal hrad Hukvaldy vybudovat s jistotou nevím, ale spíše se přikláním k první verzi. Někdy na konci 13. století byla vybudována oválná věž a okružní zdi, která celému hradu dala oválný tvar. Později se panství i s hradem dostalo do držení olomouckého biskupa a v jejich majetku zůstal až do husitských válek (1419-1434). V době husitských válek byly Hukvaldy pevnou baštou východočeských sirotků, hradu se zmocnila vojska slavného vojevůdce Prokopa Holého.

  LP. 1466 hrad Hukvaldy změnil majitele a opět se dostal do rukou olomouckého biskupství. V poslední třetině 15. století dal olomoucký biskup Protáz vystavět hradní kapli ve třetím patře hradu, Na této výstavbě se podílel Dobeš z Boskovic, kterému biskup Protáz ponechal Hukvaldy jako zástavu-patrně panu Dobešovi dlužil peníze. O posílení hradeb i nové hlavní vstupní brány se pak LP. 1511-1540 postaral biskup Stanislav Thurzo a v díle pokračovali i jeho nástupci, kteří se rozhodli Hukvaldy proměnit v mohutnou hradní pevnost.

  Hradby se střílnami byly zvýšeny a na několik místech byly vystavěny dělové bašty. Velký problém tu byl s vodou, které bylo na Hukvaldech velice málo, a teprve LP. 1586 se zde podařilo vybudovat hlubokou hradní studnu. Stavitel této studny byl vlašský technik Leon z Locarna.Všechny stavební zásahy se v následující třicetileté válce ukázaly být velice účinné, neboť hrad nebyl ani Švédy a ani Dány nikdy dobyt.

  Olomoučtí biskupové se po třicetileté válce o hrad již nestarali, neboť žili v mnohem pohodlnějších zámeckých rezidencích. LP. 1695 vypukla na hradě Hukvaldy selská rebelie, která byla ale velmi rychle potlačena. Hrad Hukvaldy začal chátrat LP. 1762, kdy do hradní věže uhodil blesk a následoval mohutný požár. Vyhořelý hrad se začal měnit v ruinu.

  K jeho záchraně učinili první kroky v 19. století olomoucký biskup Bedřich z Fursternberka. Do obecného povědomí se Hukvaldy dostaly především proto, že se nedaleko hradu narodil slavný hudební skladatel Leoš Janáček. Dnes slavný hrad připomíná spíše zříceninu, ale přesto ho doporučuji navštívit.