Dějiny národa Českého - HRADEC KRÁLOVÉ

29. 01 2022

www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník

  Statutární město Hradec Králové na východě Čech se nachází zhruba 100 kilometrů východně od Prahy. Počátek jeho historie spadá do období 10. století, kdy zde již existoval slavný rod Slavníkovců. V 10. století tu bylo nemalé hradiště s rušným tržištěm a procházela přes něj stará obchodní stezka, která vedla od Krakova přes Prahu, dále na západ, až k německým hranicím.

  Dominantou města Hradec Králové je katedrální kostel sv. Ducha, který se dnes nachází přímo na velkém náměstí. Stavba nového kostela pro jedno z pěti věnných měst českých královen byla zahájena po velké požáru LP. 1339, za panujícího českého krále Jana Lucemburského. LP.1356 byl chrám sv. Ducha dokončen a dlouhý chór a dvojvěží při vítězném oblouku,

  S původně bazilikálním trojlodím měřil necelých 60 metrů. Což byl v té době druhý nejvyšší kostel v Čechách.Řezné cihlové zdivo doplňovaly kamenné architektonické články. Mezi sakristií a jižní věží byla zaklenuta takzvaná královská předsíň s visutou kružbou na figurálních konzolách. Trojlodí bylo též zaklenuto po malém požáru, který chrám postihl 24. listopadu LP. 1407. Pozdější barokní úpravy odstranila až regotizace v druhé polovině 19. století.

  Jako předchůdce dnešního chrámu sv. Ducha se uvádí farní románský kostel sv. Klimenta, který se zde v kronikách připomíná již v 10. století. Patrně někdy LP. 1236 do města přichází německý rytířský řád, který se usadil právě na místě dnešního chrámu sv. Ducha. Řád  patrně vybudoval první kostel sv. Ducha, na který později navázal i Jan Lucemburský s dnešním katedrálním kostelem.

  Město jako takové bylo založeno již LP. 955., kdy tu došlo ke sjednocení Čech pod správu pražských Přemyslovců. Masivní osídlení města začalo až za českého krále Přemysla Otakara I.,kdy bylo povýšeno na statutární. Ještě v jeho době byl v Hradci Králové postaven královský hrad , který král přenechal královnám-vdovám. Nejznámější královnou, která hrad často a velmi ráda užívala, byla královna Eliška Rejčka, která se také zasloužila o první fázi kostela sv. Ducha na Velkém náměstí.

  Hradec Králové všem vřele doporučujeme navštívit, je to velmi krásné a historické město na soutoku Labe s Orlicí.

Speciály

Tipy