Dějiny národa Českého - HRADIŠTĚ TETÍN (LEGENDY NEBO FAKTA)

13. 08 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Dobře opevněné hradiště Tetín ve Středočeské kotlině byl hlavním mocenským opevněním českých knížat. V dávných dobách na tomto místě začaly na řadě míst kolem Tetína vyrůstat kamenné středověké hradby. Tetín vznikl podle legend jako hradiště spojováné se jménem Teta, která byla údajně sestrou bájné kněžny Libuše. Václav Hájek z Libočan dokonce určil i datum jejího vzniku 712. Tato legenda ale již vznikla v době prvního českého kronikáře Kosmase, který už v polovině 12. století nazval Libuši jako vědmu s věšteckým nadáním. Osobní profil Libušiny mladší sestry Tety taktéž sepsal zmíněný kronikář Kosmas, on ji sám ve své knize nazýval "Tetkou" a měla být podle něho velekněžnou pohanského kultu. Ale vraťme se k hradišti Tetín.
  Z uvedených zpráv, a to nejen Kosmase, můžeme tedy usuzovat, že hradiště v srdci České kotlině kdysi sloužilo jako pohanské náboženské centrum. Když přemyslovští panovníci přijali ve druhé polovině 9. století křesťanství, byl právě Tetín v držení vládnoucích knížat a stal se údělným sídlem kněžny Ludmily, manželky českého knížete Bořivoje. Podle dochovaných církevních legend měla být právě zde 15. září 921 tehdy šedesátiletá kněžna Ludmila zavražděna.

  Rok po této události sem na hradištiě Tetín přicházejí křesťanští klérikové, kteří zde pečují o knížecí dvorec a spolu se snachou Ludmily Drahomírou staví křesťanský kostel (rotundu) sv. Michala. V kostele sv. Michala měly být uloženy ostatky kněžny Ludmily, které ale v roce 925 kníže Václav nechal převézt do baziliky sv. Jiří na Pražský hrad.

  Zhruba v první polovině 13. století na hradišti Tetín český král Václav I. vystavěl kamenný hrad, který plnil důležitou strategickou úlohu, neboť chránil kupce plující dole po řece ku Praze. Jeho vojenská posádka taktéž zajišťovala bezpečnost obchodníků na nedaleké obchodní stezce vedoucí do Německa. Smutným rokem pro tento hrad byl rok 1422., kdy byl husitskou posádkou vypálen a zcela zničen. Díky husitské revoluci zanikl i Drahomírou postevený kostel sv. Michala, který byl podle archeologických průzkumů kamenný. Na jeho místě dnes stojí už jen barokní kostel sv. Ludmily.

  Každý návštěvník, který přichází na staré hradiště Tetín, si toto místo zcela jistě spojuje s vraždou kněžny Ludmily, kterou podle legendy měla nařídit její snacha Drahomíra. Bylo tomu tak i doopravdy? Najala si opravdu Drahomíra Tommu a Gomona, aby v té době již starou babičku knížat Václava a Boleslava zavraždila? To už dnes jsou jen spekulace, ale kánon je neměnný, a tak Tetín bude na vždy spojen s touto událostí. Já jeho návštěvu vřele doporučuji.

Speciály

Tipy