Dějiny národa Českého - HUSITSKÉ MĚSTO TÁBOR

5. 02 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Husitské město Tábor se nachází asi 50 km od Českých Budějovic na řece Lužnici. Jeho sláva a vznik se připomíná hlavně v době husitské a je spojeno se jménem Jana Žižky, který byl vojevůdcem a hrdinou křížových výprav, které na české země seslal syn císaře a krále Karla IV. Zikmund Lucemburský.

  Patrně největší dominantou města je radnice, která pochází z doby LP. 1440 a byla čistě gotická. Trojtrakt je oddělen od navazující domovní fronty mohutnou čtyřhrannou věží vysunutou mimo půdorys budovy. Nejpozoruhodnější částí je dvoulodní radní síň v prvním patře. Síťovou klenbu na dva osmiboké pilíře z LP. 1516 zaklenul architekt Wendel Roskopf.

  Městský znak provázející sošky vojevůdce Jana Žižky z Trocnova, českého reformátora mistra Jana Husa, Jeronýma Pražského, Adama a Evy se taktéž nachází v prvním patře radniční budovy. Svorníky a konzole zdobí drobné gotické figurky lidské a zvířecí. Novogotické průčelí radnice z LP. 1878 obnovilo štítky zachované na průčelí západním.

  Další dominantou města Tábor je mnoho měšťanských domů. Řada táborských měšťanských domů má sice gotické části, tedy původní, ale budovy na náměstí však pocházejí většinou z doby po požáru města, to jest z LP. 1532.

  Příkladem může být dům čp. 22 v sousedství radniční věže. Je zde typický mázhauz zaklenutý ne střední sloup a přístupný bránou s lomeným obloukem a především pro město Tábor charakteristický pozdně gotický štít s velmi hustou sítí kružeb. Toto řešení ovlivnilo podobu táborských štítů renesančních. Po rekonstrukci je viditelná i původní malířská výzdoba.

  Uprostřed náměstí v centru města je krásná socha Jana Žižky z LP. 1877-1884. Město jako takové bylo založeno LP. 1420 a pojmenováno bylo po biblické hoře u Nazaretu Tábor. Tábor v době své největší slávy měl více jak tři tisíce obyvatel. 25. ledna LP. 1437 byl Tábor paradoxně od císaře a krále Zikmunda Lucemburského povýšen na město.

  21.12. LP. 1918 Tábor navštívil první československý prezident Tomáš Garrique Masaryk.

  Já osobně jsem byl v Táboře několikrát a musím uznat, že je to historicky významné místo našich dějin. Zde na Vás přímo dýchne doba husitská,za kterou se nikdy nesmíme stydět a být na ni naopak hrdý. Doporučuji jej navštívit. 

Speciály

Tipy