Dějiny národa Českého - KATEDRÁLA SV. ŠTĚPÁNA (VÍDEŇ)

17. 12 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Stejně jako katedrála sv. Víta v Praze, tak i katedrála sv. Štěpána ve Vídni má svou románskou předpodobu. Na rozdíl od pražské katedrály se ale v té vídeňské nic z románské doby nedochovalo. Historie katedrály sv. Štěpána sahá až do roku 1137, kdy rakouský markrabě Leopold IV. Babenberský započal se stavbou románského kostela, patrně baziliky. Bohužel se ale o její stavbě kromě pár písemnostech nic nedochovalo. Rakouský vévoda byl manželem české princezny Marie z rodu Přemyslovců a podle legendy měl kostel sv. Štěpána své milované choti věnovat. Velkou měrou se na stavbě kostela podílel i pasovský biskup, který v roce 1147 románský kostel sv. Štěpána slavnostně vysvětil. Při kostelu mělo být patrně zřízeno vídeňské biskupství. Vedle kostela stával hřbitov, který podle archeologů pochází již z osmého století, patrně již v té době zde stával nějaký křesťanský a nám dosud neznámý kostel.

  V letech 1230 až 1263 došlo k rozšíření kostela a kostel byl v této době také goticky přebudován. Přistaveny byly i dvě věže, které měly již v té době zajímavý název (pohanské věže), proč není dodnes bohužel známo. Legendy praví, že jedna věž připomíná mamutí kost ze sbírky císaře Friedricha III. Roku 1304 až 1306 byla k chrámu přistavěna i východní část a dokončena byla hlavní loď, která byla pojmenována po Albrechtovi III., který stavbu prakticky dokončil. Pravdou je, že katedrála v této době vypadala spíše jako větší kostel, až teprve rakouský a korutanský vévoda Rudolf IV. Habsburský položil základní kámen na stavbu gotického chrámu sv. Štěpána, stalo se tak 12. července roku 1359.

  Rudolf se patrně inspiroval pražskou katedrálou sv. Víta, vždyť jeho manželka Kateřina Lucemburská byla dcerou císaře a krále Karla IV. Stejně jako Karel IV. rozvíjel  Prahu, tak i Rudolf pozvedl význam i prestiž Vídně. V jeho době sice Vídeň nedosahovala takového počtu obyvatel jako Praha, která měla cca 35.tisíc obyvatel, ale pro budoucí Habsburky už v té době byla vyhledávaným místem, kde se nakonec tento císařský rod usadil.

  Katedrála sv. Štěpána je spojena taktéž se jménem Petr z Prachatic, který řídil stavbu katedrály sv. Štěpána, po jeho smrti se tohoto úkolu chopil jeho syn Jan z Prachatic, který dokončil jižní věž, která je nápadně podobná věži v chrámu sv. Víta v Praze. Při katedrále sv. Štěpána bylo kolem roku 1469 postaveno vídeňské biskupství. Na počátku roku 1517 se započaly i obě věže, které ale díky finančním důvodům byly dokončeny až roku 1578 a jsou renesanční, což se výrazně liší od pražské katedrály. Za druhé světové války byla katedrála i hojně zasažena leteckými bombami spojenecké armády a královského britského letectva. Dodnes je chrám dominantou Vídně.

Speciály

Tipy