Dějiny národa Českého - KATEDRÁLA SVATÉHO VÁCLAVA-OLOMOUC

15. 10 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Honosná gotická katedrála, která je dominantou moravského města Olomouc, má dlouhou historii. Původní bazilikální kostel v románském slohu se započall stavět z podnětu knížete moravského Přemyslovce Svatopluka LP 1107. Bazilika sloužila jako biskupský kostel a byla přímo vysvěcena pražským biskupem Jindřichem Zdíkem někdy okolo LP 1130. Biskup JIndřich Zdík byl synem našeho nejznámějšího kronikáře Kosmase. Prostorná bazilika, která se v té době velikostí mohla rovnat pražské bazilice sv. Víta, a kterou nechal přebudovat kníže Spytihněv II., ale bohužel LP. 1204 kompletně vyhořela, a působila spíše jako doutnající černé torzo.

  LP 1266 díky podnětu olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu byl celý vyhořelý kostel nejdříve stržen, a na jeho místě byla započata nová  stavba, tentokrát v gotickém slohu-katedrála sv. Václava. Patrně již v této době byla katedrála dopněna gotickým sousoším, které dodnes můžeme vidět. Vedle samotného chrámu se odehrála asi největší známá vražda na českém panovníkovi. Zde byl totiž v olomouckém děkanství 4. srpna LP 1306 zavrazděn poslední Přemyslovec, král český, uherský a polský Václava III. Kdo vlastně Václava III. zavraždil není ani dnes známo. Jediné, co můžeme napsat je, že královna Eliška Přemyslovna svého bratra těsně po této událosri nechala převést do Zbraslavského kláštěra v Praze.

  Na počátku LP 1469 v chrámu sv. Václava byl hlavně moravskou šlechtou jako protikrál zvolen Matyáš Korvín. Který o český královský trůn soupeřil s Jiříkem Z Poděbrad a Kunštátu. Až teprve bitva u Kutné Hory rozhodla, že Jiří z Poděbrad svou moc ve státě uhájil. Chrám sv. Václava v Olomouci má taktéž, stejně jako pražská katedrála sv. Víta, i prostorná krypta, která má dokonce dvě patra. Je zde pochován např. František z Ditrichštejna, Karel II z Lichtenštejna, biskup Jan Vilém z Kolovrat či rakouský arcivévoda Rudolf Jan Habsburský.

  Přímo v přízemí chrámové lodě je krásná kaple Jana Křtitele a nad ní je téměř 100metrová jižní věž. V kapli jsou pochovány ostatky posledních olomouckých biskupů. Dalším skvostem přímo v gotickém domu jsou ještě prostorné tři kaple-kapla sv. Stanislava, Cyrila a Metoděje a nakonec Loretánská kaple, která pochází již ze 14. století a je stavěna v gotickém slohu.

  LP 1804 přímo do jedné ze tří věží chrámu udeřil blesk a díky tomuto přírodnímu zásahu shořely všechny věže. Ohen se totiž dostal do všech tří věží. Tato tragická událost měla za následek, že opravena byla jen jedna jediná věž, která přetrvala až do dnešní doby. Nákladně byla přebudována, tentokráté ale jíž v novogotickém slohu LP 1882. Katedrála sv. Václava je skutečně velkou dominantou patrně celé Moravy a je svou velikostí a krásou srovnatelná ze sv. Vítem v Praze či sv. Barborou v Kutné Hoře. Já osobně její návštěvu doporučuji, ale nejen katedrálnímu domu sv. Václava, ale i samotného města Olomouc.

Speciály

Tipy