Dějiny národa Českého - KROMĚŘÍŽ

24. 09 2022

 www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

 Za městskými hradbami a bez návaznosti na zámecký areál vznikl v LP. 1688-1690 Libosad (Květná zahrada), který se uchoval v raně barokní podobě s pravoúhlým členěním. Stejně jako v případě zámku, i zde tuto dominantu města navrhl Filberto Luchese. Je to bezmála čtyřkilometrová, sochařsky zdobená kolonáda a s pavilónem s krásnými fontánami a grottami v průsečíku cest. 

  Unikátní památka zahradního umění s kašnami, dalšími stavbami a sochařskou výzdobou se zachovala ve vzácné autentické podobě z rozhraním manýrismu a raného baroka a patří proto mezi historické zahrady evropského významu. Mimořádnou hodnotu komplexu zámek a zahradu potvrdilo i zapsání do seznamu světových památek UNESCO.

ZÁMEK KROMĚŘÍŽ

  Projekt nového monumentálního sídla olomouckých biskupů rozpracoval vídeňský dvorní architekt Filberto Luchese, po jeho smrti práci dokončil Giovanni Pietro Tencalla.

  Čtyřkřídlá budova působí mohutně zejména z nižší úrovně zahrady. Původní rovnou střechu nahradila po požáru LP. 1752 střecha sedlová, interiéry byly upraveny už v duchu nastupujícího rokoka.. Velkolepá budova se napojuje na Podzámeckou zahradu, která má dnes podobu anglického parku.

  Samotné město Kroměříž vzniklo patrně již v LP. 1110 a leží na řece Moravě ve Zlínském kraji. Přezdívá se mu také "Hanácké Athény" Jeho návštěvu všem doporučuji.