Dějiny národa Českého - LITOMĚŘICE

26. 02 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Litoměřice byly už po LP. 1227 jedním z prvních našich královských měst osídleným převážně německými kolonisty. Nejcennější částí dochované domovní zástavy jsou však až pozdně gotické domy z období rozkvětu po husitských válkách a renesanční domy z dílny místního stavitele Balleho, na nichž se částečně dochovaly sgrafitová a malířská výzdoba. Nejznámější je Mrázovský dům s osobitou střešní věží ve tvaru kalicha, která je jedním ze symbolů města.

  Kostel Všech svatých.
  Stavební rozvoj Litoměřic po zřízení biskupství LP 1655 je spojeno se jménem zdejšího stavitele otce a syna Julia Oktaviána Broggio. Mezi jejich stavby, které podstatně ovlivnily ráz města, patří i velká přestavba gotického farního kostela, k níž došlo v letech 1717-1731. Úpravy se týkaly exteriéru i interiéru. Kostel byl pokřtěn jako chrám všech svatých a je dílem rodiny Broggiů. Sloužil jako biskupská residence.

  Dalším sakrální stavbou je katedrála sv. Štěpána.
  Románská bazilika na Dómském návrší byla LP. 1663 zbořena a ne jejím místě vyrostla v následujících sedmi letech nová barokní katedrála za účasti slavného architekta Spinetyho. V závěrečné fázi se na stavbě podílel i pražský dvorní stavitel Orsi. Klasicizující tabulové průčelí působí stejně jako interiér spíše umírněnou monumentalitou, která je vystupňována ještě připojením vysoké, samostatné stojící zvonice napojeně na katedrálu mostní arkádou. V letech 1883-1889 katedrála tvořila spolu s biskupskou rezidencí areál, který se stal novou dominantou města Litoměřice.

  Radnice.
  Výstavbu radnice zahájili litoměřičtí měšťané po požáru LP. 1537. I dnes je ze dvou štítů průčelí a dvou sedlových střech patrné, že z úsporných důvodů užili částí dvou měšťanských domů, což byla při zřizování obvyklá praxe. Jinak jsou ovšem průčelí dnes zcela sjednocena. V měšťanském prostředí té doby je obvyklé i mísení prvků (lomený oblouk přízemních arkád) a renesance ((členění štítů pilastry a římsami). Radnice je dominantou náměstí a vlastně celého města.

Na obrázkcích: Radnice s kostelem Všech svatých a městský znak Litoměřic.

Speciály

Tipy