Dějiny národa Českého - LITOMYŠL

12. 11 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Město, o kterém dnes budu psát, se nachází v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Jeho slavná historie se začala psát již na konci 10. století, kdy byla ještě hradištěm, kde měl v době Slavníkovců stát strážný hrad a kudy procházela obchodní cesta. Po vyvražděni Slavnícovců LP 995 město přešlo do rukou Přemyslovců. Patrně LP 1134 jej pražský biskup věnoval církevnímu Řádu premonstrátů, kteří zde LP 1145 založili klášter. Někdy v této době se začalo město jako takové kulturně rozvijet. Přemysl Otakar II. nakonec Litomyšl povýšil na město a udělil mu i svůj znak - stříbrnou lilii na červeném poli.

  Díky Řádu pramonstrátů dal císař a král Karel IV. LP 1344 souhlas ke zřízení litoměřického biskupství, a tak se město stalo po Praze a Olomouci významným církevním městem, kde měl sídlo litoměřický biskup. Patrně nejvýznamějším biskupem byl Jan ze Středy, který předtím jako kancléř a písař také půspobil na dvoře krále Jana Lucemburského, ale i Karla IV. Svého úřadu litoměřického biskupa se Jan ze Středy ujímá 9. listopadu LP 1353.

  V době husitské bylo město ze strany radikálních husitů několikrát napadeno. Husité LP 1425 město nakonec dost poškodili. Hlavním iniciátorem této pro město neslavné doby byl radikální kazatel Jan Želivský, který dokonce premonstráty z města vyhnal a klášter obsadil husitsitskými kazateli. Teprve až zásah Zikmunda Lucemburského, kdy římský a uherský král město nejdříve svěřil pánům Kunštátům z Postubic a nakonec do města vrátil premonstráty. V dodě Kunštátů z Postupic vzniklo ve městě náměstí a byla vybudována radniční věž, která ale v době stavovského odboje proti Ferdinandovi I. Habsburskému byla zabavena a poškozena.

  Asi o největší rozkvět města se postaral slavný rod Pernštejnů a zejména Vratislav II. z Pernštejna, v té době nejvyšší kanclléř království českého. Vratislav II z Pernštejna nechal v Litoměřicích postavit krásný renesanční zámek, který můžeme ve městě vidět dodnes.

  Město Litomyšl bylo významným městem i v době národního obrození, vedla tudy železniční trať. A město dost často navštěvoval i slavný dramatik a prozaik Alois Jirásek či spisovatelka Božena Němcová. Litomyšl je spojena i s nejslavnějším českým hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou. Od roku 1949 se zde koná operní festival zvaný Smetanova Litomyšl. Bedřich Smetana, jak jistě všichni víme, se zde i narodil, a tak se poprávu stal i nejvýznamějším rodákem tohoto krásného města. Osobně město doporučuji navštívit.