Dějiny národa Českého - Mělník

25. 06 2022

 www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Středočeské město Mělník se nachází 30 km od hlavního města Prahy. Toto slovanské hradiště z 9. století bylo později přestavěno na královský hrad a město Mělník, které se původně jmenovalo Pšov, se stalo jedním z věnných měst českých královen.

  Objekty románského a gotického hradu však postupně většinou zanikly, nebo byly částečně pojaty do staveb nových. Do hradu zastavovaného šlechtickým uživatelům vystavěli Berkové z Dubé LP. 1553 na severní straně krásný renesanční palác s jednou z prvních patrových arkádových lodžií v českém království. Následovaly další objekty, všechny s grafitovou výzdobou a koncem 17. století barokní jižní křídlo také s arkádovými ochozy.

  Další dominantou města Mělník je kostel sv. Petra a Pavla. Přestavby kostela ve věnném městě českých královen financované vdovou po králi Jiřím z Kunštátů a Poděbrad královnou Johanou z Rožmitálu se ujal LP. 1480 mistr Hanuš Spiess, vedle Benedikta Reida druhý tvůrce české pozdní (vladislavské) gotiky. Ze starší stavby byla ponechána jen část románské věže a sakristie ze 14. století. Po přestavbě trojlodní a připojení nové mohutné věže následovala stavba chóru, jehož okna zabírající celou plochu zdobí bohaté plaménkové kružby. Pod zvýšenou podlahou chóru je částečně umístěna starodávná krypta, kde je pochováno několik abatyší kostela. Hlavní loď byla zaklenuta síťovou klenbou prozrazující vliv starších kleneb z doby Benedikta Reida.

  Podle Kosmovy kroniky zde na Mělníku sídlil již v polovině 9. století rod (kmen) Pšovanů, ze kterého údajně pocházela i první česká kněžna a babička národního světce Václava Ludmila (sv. Ludmila). Taktéž se zde začaly razit první peníze v Čechách takzvané denáry, které nechala razit třetí manželka knížete Boleslava II. Emma. Návštěvu tohoto starého a malebného města doporučuji už vzhledem k tomu, že se zde koná každoroční vinobraní, což je ideální možnost odreagování se.

Speciály

Tipy