Dějiny národa Českého - MĚSTO CHEB

12. 02 2022

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Chebsko bylo od poloviny 11. století do LP. 1265 součástí německé říše. Stavby z této doby jsou tedy součástí říšské tradice, což platí o pozůstatcích štaufské Falce s kaplí a o dochovaných románských částech krásného chebského kostela sv. Mikuláše, postaveného LP. 1224 až 1245. Jsou to dvě věže do výše cca 3. patra, západní portál a některé nižší části zdiva. Dnešní podoba monumentálního děkanského chrámu je však převážně výsledkem gotických přestaveb ve 13. století. Kostel byl ale dokončen až v 15. století, vlastně do dnešní podoby, tak jak ho známe dnes.

   Další dominantou města Cheb je jeho hrad. V první polovině 12. století, stále ještě Chebsko nebylo součástí českého státu, vystavěli zde páni Vohburgu na místě zaniklého starého slovanského hradiště velký kamenný románský hrad. Císař Friedrich II. Barbarossa jej nechal v šedesátých letech 12. století monumentálně přestavět pro příležitostné pobyty císařské družiny. Z vystavěného románského paláce se do dnešní doby zachovaly obvodové zdi. Dominantou hradního areálu je stará románská černá věž.

  Patrně nejcennější památkou jsou dvě hradní kaple, sv. Erharda a sv. Uršuly, tzv dvojitá (patrová) kaple čtvercového půdorysu, jejíž přízemí je románské, patro však již raně gotické. Samotná kaple je poprvé zmíněna LP. 1212. kdy zde císař Friedrich II. podpisem zlaté buly potvrdil českým králům dědičný královský titul. Asi jistě tušíte o jakého krále se jednalo. Ano Přemysl Otakar I.

  Další významnou památkou města Cheb jsou jeho krásné měšťanské domy. Nejstarší fáze měšťanských domů pochází LP. 1270., kdy jeho starší budovy zničil rozsáhlý požár. Přestože od LP. 1322 byl Cheb součástí Českého království a zakrátko i královské město, vliv německé kultury se projevil mimo jiné u měšťanských domů na náměstí typickými ozdobnými štíty. Známý je Pachelbelův dům na náměstí, v němž byl 25. února LP. 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna, a především Špalíček, blok jedenácti středověkých domů v dolní části plochy náměstí. Historie ve městě na vás přímo dýchá, proto si přátelé udělejte čas, a navštivte toto překrásné západočeské město.

Na obrázku pod textem: Kostel sv. Mikuláše, a hrad s černou věží.

Speciály

Tipy