Dějiny národa Českého - MĚSTO KOLÍN

5. 11 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Malebné a historicky velmi steré město Kolín na řece Labi se nachází ve Středočeském kraji. Jeho velkou dominantou je gotický chrám sv. Bartoloměje, který byl založen okolo LP 1265. Před toutou stavbou stával na jeho místě kostel, který pravděpodobně stál již v 10. století a byl ranně románský. Chrám sv. Bartoloměje nechal vybudovat český král Přemysl Otakar II., a to když povýšil samotný Kolín na královské město. Král taktéž přibližně v této době započal s výstavbou městského opevnění a kamenných hradeb. Zpráva o Starém Kolíně, který je nedaleko dnešního města Kolín ale pochází již ze 6. století , a hovoří o něm jako o starém slovanském hradišti. Dokazují to archeologické vykopávky, jako jsou různé šperky, nádobky a zbraně.

  Patrně v první polovině 14. století se ve městě usídlilo židovské obyvatelstvo, které zde provozovalo kupeckou činnost a každoroční jarmarky. Město díky této skupině obyvatel začalo hodně vzkvétat. Od LP 1377 Židé taktéž v Kolíně založili i městskou knihovnu, která se díky jejich štědrosti dochovala až do dnešní doby. Židé zde pak jsou až do poloviny 19. století. Ještě před jejich odchodem zde byla vybudována židovdská synagoga. Smutný osud postihlo město LP 1413, kdy vypukl u městských hradeb požár a město bylo poničeno. Další citelnou ranou pro město Kolín byl rok 1421., kdy město přepadli Pražané a s husity vypálili klášter dominikánů, který stál na druhém břehu řeky Labe. Díky této události byl ve městě zvolen nový husitský hejtman Jan Čapek ze Sán, který město učinil takměř nedobytným. Starý Dominikánský kláštěr byl LP 1456 nakonec přebudován na velké hradní opevnění s vysokou obranou věží. Tohoto hradu, který měl jen latinský název Lapis Refugii (Kámen), se později zmocnil slavný šlechtický rod Žerotínů a někdy na konci 18. století jej přebudoval na zámek.

  Příchod Habsburků na český královský trůn bylo pro město Kolín spíše na škodu, nedlouho po Ferdinandově korunovaci se totiž mnoho obyvatel města přidalo na stranu vzbouřených rebelů proti samotnému králi Ferdinandovi I., ten následně po potlačení této vzpoury Kolín výrazně pokutoval a město tuto pokutu platilo až několik let. Další velkou ranou pro Kolín byl požár, který jej citelně poškodil LP 1579 a 1617, patrně někdy v této době vypukla v Kolíně morová epidemie a město tak přišlo o mnoho významných obyvatel.

  Kolín nebyl ušetřen ani v době třicetileté války, kdy bylo město několikrát dobyto a vypáleno. LP 1756 se přímo ve městě Kolín odehrála bitva o rakouské dědictví. Bitva u Kolína, jak ji dnes známe, taktéž město citelně poškodila, ale na druhou stranu zde byl poražen pruský král Bedřich zvaný Veliký. Významnou událotí byla pro Kolín návštěva budoucího prvního československého prezidenta Tomáše Garrique Masaryka, který zde 28. prosince LP 1890 přednášel. Město Kolín bylo výrazně v této době taktéž opravováno, některé stavby přebudovány. Já osobně Kolín doporučuji navštívit, je zde mnoho architektonických památek. Kromě zmíněném chrámu je zde krásné náměstí, středověká bašta, zámek a jeho pivovar a každý rok se zde koná lidová veselice tkzv, Kmochův Kolín.

Speciály

Tipy