Dějiny národa Českého - NEJSTARŠÍ KAMENNÝ MOST - PÍSEK

9. 04 2022

 www.inahled.live   Autor: Aleš Hroník

  Kamenný most přes řeku Otavu je nejstarším dochovaným mostem na našem území. Postaven byl ve druhé polovině 13. století, měl taktéž od svého prvopočátku i svůj název-Jelení. Jméno most získal podle pověsti, kdy první, kdo přes něj přešel. byl opravdu jelen, který byl z okolních lesů.

  Kamenické značky dokládají, že zde pracovala pražská kamenická huť. O mohutné pilíře, proti proudu hrotité a po proudu zaoblené, se opírá šest velmi masivních oblouků, Stavba byla patrně na přímý příkaz českého krále Přemysla Otakara II. Ale skutečné první písemné zprávy o mostu pocházejí až okolo LP. 1348, tedy z doby Karla IV. Historikové se kloní k názoru, že most je patrně opravdu z doby Přemysla Otakara II.

  Most byl údajně stavěn na suchu a až po dostavbě byla řeka převedena do nového koryta. O kvalitách samotné stavby svědčí i skutečnost, že přečkala bez velké úhony i tisíciletou povodeň v roce 2002. Most se stal velmi důležitou obchodní stezkou, kde proudilo mnoho kupců až ze Středomoří. LP. 1707 se stavěla silnice, která vedla z nedalekých Vodňan až do města Nepomuk. Cesta vedla právě přes písecký most a byla pro tehdejší život velmi důležitá.

  Samotný písecký most měří cca 110 metrů a široký je 6,25 metrů. Výška mostu dosahuje něco málo kolem 4,5 metrů.
Sochy, které dodnes tak jako na Karlově mostě lemují písecký most, vznikly v polovině 18. století. Mimo jiné je zde socha sv. Jana Křtitele, sv. Panny Marie, Maří Magdaleny, a Jana Nepomuckého. Dodnes je písecký most největší historickou dominantou města Písku a já jeho návštěvu doporučuji.

 

Speciály

Tipy