Dějiny národa Českého - NYMBURK

22. 01 2022

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Město Nymburk se nachází ve Středočeském kraji cca 45 km od hlavního města Prahy a 30 km od Mladé Boleslavi. Bylo založené už českým králem Přemyslem Otakarem II. a v roce 1343 vyhořelo. V téže době byla zahájena stavba trojlodní baziliky, která navázala na chór s kaplí postavený už z konce 13. století. Užitý stavební materiál-režné cihlové zdivo kombinované s pískovcovými stavebními články-odkazuje na slezskou gotiku, která se v té době často používala. Mladší věž se liší materiálem (kvádrové kamenné zdivo) i s bohatou dokonale provedenou výzdobou prozrazující souvislost s dvorskou parleřovskou hutí.

  Kostel sv. Jiljí byl v 19 a 20 století reorganizován ve třech fázích z nichž poslední pod vedením slavného pražského stavitele Karla Hilberta měla už charakter památkové obnovy a byly pří ní z dochovaných fragmentů rekonstruovány i pozoruhodné kružby chórových oken. Kostel sv. Jiljí je dodnes velkou dominantou města.

  Hradby

  Hradby postavené stejně jako farní kostel sv. Jiljí z řezaného cihlového zdiva (původně jako v Hradci Králové) byly z velké části vybudovány už za českého krále Václava II. Přemyslovce. Na počátku 14. století byly hradby dokončeny za panování krále Jana Lucemburského někdy okolo roku 1325-1335. Obrana byla soustředěna do více něž čtyřiceti vysokých hranolových věží na vnitřní straně, vzdálených od sebe 20 metrů. 

  Podobně byly řešeny i čtyři městské brány, pátá měla dvě stejné věže spojené s portálem. Úsek hradeb na labském břehu se šesti věžemi byly rekonstruovány na počátku 20. století. A dodnes tvoří vzhled středověkého obraného města, tak jak byly vybudovány. Osobně doporučuji město Nymburk navštívit, pro milovníky sportu se zde nachází krásný fotbalový a atletický tréninkový areál. Potkáte tu i řadu atletických hvěz ať už současných, tak i budoucích pod vedením nejlepších trenérů.

Speciály

Tipy