Dějiny národa Českého - Pelhřimov

15. 04 2023

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Původní románská osada, která se připomíná již na konci 11. století, měla v té době název Pelhřimov. Podle archeologických průzkumů byla tato stará osada hustě obydlena převážně německým obyvatelstvem. V Hrnčířské ulici stával již v této době kostel sv. Víta. LP 1289 byla ale osada Vítkem z Hluboké vypálena. Český král Václav II. Přemyslovec udělil LP 1290 biskupovi Tobiáši z Bechyně právo na založení města. Tobiáš z Bechyně započal stavět hrad a hradní opevnění. Město mělo velmi podobný charakter jako kupříkladu České Budějovice, nebo Telč.

  V době krále Jana Lucemburského se v Pelhřimově začalo dolovat stříbro, které bylo taktéž použito na výrobu dukátů za zmíněného krále Jana Lucemburského. Dále bylo město trhovým centrem, to i vzhledem k tomu, že zde již od 11. století vedla kupecká stezka, která vedla z Uher až do Prahy. Také zde začalo vznikat mnoho řemesel, a řemeslná výroba, soukenictví, pivovarnictví, ale také perníkářství. Město bylo v době císaře a krále Karla IV. předáno do rukou arcibiskupů, to se ale díky následné husitské revoluci mělo po roce 1419 změnit.

  V husitské době stálo město Pelhřimov na straně Tábora, tedy husitů a táboritů. Zde měl i své druhé sídlo husitský hejtman Jan Žížka z Trocnova. Po bitvě u Lipan město násilně přešlo na stranu Mikuláše Trčky z Lípy, ten zde obnovil zemské sjezdy, které se původně konaly v nedaleké Jihlavě. Jako místo sjezdů byl vybrán dům číslo 80 na dnešním náměstí. Sjezd zde taktéž pořádal i král Jiří z Poděbrad.

  LP 1550 bylo město předáno pánům z Říčan, a díky tomuto předání bylo nakonec město za císaře a krále Rudolfa II. LP 1596 povýšeno na královské město Pelhřimov. Po konci třicetileté války se město stalo opět centrem řemeslné výroby na Vysočině. Bylo zde obnoveno pivovarnictví. Smutným rokem pro město byl LP 1766, kdy do města vtrhlo vojsko Fridricha Velikého a značná část města byla vypálena. Díky vypálení města byla většina domů obnovena, ale již v barokním slohu. Což změnilo ráz a charakter původního gotického náměstí, ale i přilehlých uliček v dnešním centru města. Závěrem bych napsal, že ve městě se v moderní době začal konat festival rekordů.

Speciály

Tipy