Dějiny národa Českého - PERLA JIŽNÍCH ČECH - ČESKÝ KRUMLOV

5. 07 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Necelých 22 kilometrů od Českých Budějovic v krásném údolí se nachází malebné město, které bylo založeno slavným rodem Slavníkovců - Český Krumlov. Ovšem archeologické nálezy nám naznačují, že město je daleko starší, a že bylo jako slovanské hradiště již v 6. století. Po vyvraždění rodu Slavníkovců připadlo celé hradiště Vítkovcům, kteří o necelé dvě století později z města udělali své centrum. Vítek z Prčic, který byl praotcem celého rodu Vítkovců, zde započal stavět LP 1176 tvrz. Těsně před svou smrtí rozdělil svůj majetek tzv. dělením růží mezi své syny, kteří následně založili slavné rody Pánů z Růže, Pánů z Krumlova, Pánů z Hradce a Pánů Landštejna a Třeboně.

  V té době ještě hradiště Český Krumlov bylo LP 1240 povýšeno na město králem Václavem I. a předáno do správy pánu Oldřichovi z Lichtenštejna. Český Krumlov měl v této době německý název Krumbenowe. Největší slávu město zažívalo, když zde král Václav I. pořádal rytířské turnaje, které zde byly časté a sešla se zde opravdová šlechtická elita. Patrně z této doby pochází i městský znak, který má ve svém středu pěticípou růži a barevné peří, které měl na své přilbě každý rytíř. Původní obyvatelstvo na Krumlově bylo hlavně německé a vůbec prvním rychtářem byl Němec - jistý Hans Sipota, který pocházel z Bavorska.

  Při povstání Vítkovců LP 1267 bylo město králem Přemyslem Otakarem II. násilně zabráno a na čas bylo v majetku krále. Nejslavnějším majitelem a zároveň pánem na Krumlově byl Vítkovec Záviš z Falkenštejna. Ten zde započal se stavbou hradu, jenž byl v 17. století přestavěn na renesanční zámek, který až na malé úpravy stojí na Krumlově dodnes. Přibližně v této době byla po vzoru ostatních českých a moravských měst budována renesanční radnice, uprostřed náměstí byl po vzoru Staroměstského náměstí v Praze postaven morový sloup, který na rozdíl od toho pražského ale stojí dodnes. Zámek na Českém Krumlově je po Pražském hradu největším zámeckým a hradním areálem.

  Další pamětihodností v Krumlově je gotický trojlodní kostel sv. Víta stavěný LP 1408. Ale vůbec nejstarší kostel je sv. Jošta, který stavěl Petr I. z Rožmberka LP 1330., kostel posléze rozšířil neslavnější z rodu Rožmberků Petr Vok z Rožmberka. V centru města jsou dodnes k vidění typické gotické domy, nejstarším je dóm Na Latráni, který zde údajně stál již na počátku 14. století. Ještě bych chtěl napsat, že město díky Oldřichovi II. z Rožmberka nebylo nikdy v husitských dobách dobyto a stalo se centrem katolické církve v těchto pohnutých dobách. Osobně město doporučuji navštívit, je to po Praze patrně historicky nejkrásnější město u nás.

Speciály

Tipy