Dějiny národa Českého - PRACHATICE

26. 03 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Měšťanské domy

  Jihočeské město Prachatice, které se nachází cca 37 kilometrů od Českých Budějovic, bylo už LP. 1086 v písemných pramenech zmiňováno, jako osada či ves. Na samém počátku 13. století se však stalo městem.   Středem oválného půdorysu bylo původně téměř čtvercové náměstí, které později zmenšila výstavba nového raně gotického bloku domů. Typické je pro Prachatice okružní ulice sledující linii hradeb. Na počátku 15. století byly dřevěné domy nahrazovány kamennými, často s podloubím. Změnu urychlil požár LP. 1507, který zničil mnoho domů a ulic. Přesto se zde dochovalo mnoho gotických a raně renesančních budov a domů s grafikovou výzdobou.

  KOSTEL SVATÉHO JAKUBA-PRACHATICE

  V jižní části města je typická okružní ulice sledující linii hrab přerušena mohutnou děkanskou budovou kostela sv. Jakuba, která je výraznou dominantou samotného města Prachatic. Kostel byl založen LP. 1305., jako trojlodní bazilika. Z té doby pochází dodnes existující chór se sakristií, nižší části věže a rozsáhlé obvodové zdivo. Při přestavbě zahájené zhruba LP. 1410 a dokončené s přestávkou za husitských válek až LP. 1513 se kostel zvýšením bočních lodí změnil v halový s hvězdovou klenbou. Otevřená předsíň má klenbu síňovou a je vzácnou relikvií v kostele. Nižší z obou vysokých věží zůstala v původním stavu bez zakončení. Věž byla rekonstruována LP. 1832.

  RADNICE

  Vrcholem vývoje města Prachatice bylo rožmberské období v 16. století. Renesance velkým způsobem ovlivnila nejen samotné město, ale i městskou radnici. Radnice samotná je mimořádně cennou renesanční památkou a dostavěna byla v 70. letech 16. století.   Jednoduché průčelí s velkými okny pokrývá téměř po celé ploše bohatá figurální malířská výzdoba s tématikou Starého zákona, s latinskými a českými nápisy, týkající se mravního veřejného života.

 Město Prachatice je opravdu krásné a já jej osobně doporučuji.

Speciály

Tipy