Dějiny národa Českého - ROTUNDA SV. MARTINA (VYŠEHRAD)

7. 01 2023

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Kolik z Vás šlo cestou na legendami opředený Vyšehrad a zastavilo se u románské rotundy sv. Martina? Přitom jistě málo kdo ví, že tato nevelká jednolodní románská rotunda je patrně na Vyšehradě nejstarším sakrálním objektem. Vždyť byla postavena v době našeho prvního krále Vratislava I. někdy okolo roku 1062 až 1090. Rotunda má tvar kruhového půdorysu, který je na východě spojen s apsidou půlkruhového tvaru.

  Podle všech dochovaných zpráv té doby, byla rotunda stavěna v době, kdy se kníže a první český král Vratislav přestěhoval z Pražského hradu právě sem na Vyšehrad. Učinil tak díky neshodám se svým bratrem biskupem Jaromírem, kterého, jak sám Vratislav říkával, nechtěl mít stále na očích. Jejich spor došel až tak daleko, že panovník Vratislav raději opustil Pražský hrad, aby se usídlil na Vyšehradě.

  Založení rotundy sv. Martina na Vyšehradě je spajato ještě s jedním jménem, vyšehradským děkanem Martinem, který jako první zde sloužil mše pro veřejnost. Žel bohu listina o stavbě z doby krále Vratislava I. se do dnešních dnů již nedochovala, jedinou zprávou je tak její datum. Rotunda byla několikrát poškozena, a to zejména v husitské době a v bitvě na Vyšehradě po vítězství husitských vojsk proti Zikmundovi Lucemburskému LP 1420.

  Její rekonstrukce započala až v roce 1875, kdy byla rotunda zakoupena vyšehradskou kapitulou a podle návrhu architekta Antonína Bauma přebudována. Vnitřek byl doplněn novorománským oltářem, který nahradil původně zničený oltář patrně z roku 1396, který věnoval sám český král Václav IV. Stále ale dodnes zůstává otázkou, kde byl král český Vratislav I. pohřben. Možná, že zde u rotundy sv. Martina, nebo v nedalekém gotickém kostele sv. Petra a Pavla....Kdo Ví?

Speciály

Tipy