Dějiny národa Českého - STARÉ POVĚSTI ČESKÉ-LORETÁNSKÉ ZVONY

26. 11 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Dnes trochu pověstí a bájí. Nedaleko Pražského hradu v dávných dobách žila chudá vdova, která měla tolik dětí, jako je zvonků na věži Lorety. Proto říkala svým miláčkům "loretánské zvonky". Tenkráte zvonky na věži odbíjely jen hodiny a nehrály pobožné písně jako dnes. Jediným pokladem chudé matky byla šňůra stříbrných penízků. Kdykoliv se ji narodilo dítě, dostala ke křtu od bohaté kmotřičky na památku stříbrný peníz. Matka ukládala penízky dětem na nejhorší časy. Ty však brzy přišly. Nastala zlá nakažlivá morová nemoc, která jako černý stín zuřila v Praze. I vdově se roznemohlo nejstarší dítě. Lékaře nemohla zaplatit a ani sehnat, neboť byli jinde zaměstnáni. Tak se stalo, že hoch zemřel.

  Nešťastná matka svlékla ze šňůry stříbrný penízek a pospíchala s ním do Lorety. Zazvonila na největší zvonek, který oznamoval smrt nejstaršího vdovina dítěte. Tenkrát se pohřbívalo do společných hrobů, neboť smrt kosila každého dne mnoho lidí. Sotvaže se chudá vdova vrátila ze hřbitova domů, nalezla druhé své dítě, roztomilou holčičku doma v horečkách. Za necelé tři hodina kráčela nešťastná vdova s druhým penízkem do Lorety: rozezvučel se menší umíráček za dívenku. Tak to šlo den za dnem, až poslední vdovinu dítěti odzvonil loretánský zvon. Bolestí a žalem zničená a opuštěná vdova ulehla na lůžko, na němž dotrpěly i její děti. Nevýslovná horkost rozpalovala její tělo a ona cítila, jak jí celé odumírá. Rozplakala se žalem: Ach mé děti, já jsem vám posloužila, ale mně nikdo neposlouží, ani mi nikdo nedá zvonit umíráček, tak jako já jsem vám dala. Sotva to dořekla, zazněly zvony v Loretě a zvuky jejich zpívaly v krásné písně. Umírající matka zašeptala: To jsou dušičky mých dětí"! Od té doby hrají v loretánské kapli zvonečky písně za nebohé zemřelé děti..

  Tato pověst přetrvala staletí až do našich časů. Jisté je, že nad hlavním vstupem do kaple je skutečně umístěna zvonkohra , která je největší v Evropě. Zvonkohra byla dokončena 15.srpna LP 1695., na den Panny Marie sedmibolestné. Skládá se s třiceti zvonků ulitých v nizozemském Amsterdamu. Stavitelem celé Lorety byl slavný italský architekt Giovanni Batista Orsi. Každá pověst či legenda má svůj původ a na každé pověsti je i skrytá pravda. Dodnes zvonky na Loretě, když zazvoní, zní jako umíráček za zemřelé dítka chudé vdovy. Loretánské náměstí doporučujeme i přes jistou tragičnost příběhu navštívit.