Dějiny národa Českého - ZÁMEK TELČ

17. 09 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Dnes romantický zámek Telč stojí přímo v centru města. Na místě, kde je dnes zámek, v dobách Přemyslovců stával dvorec a hrad, který je již připomínán na počátku počátku 13. století. Hrad tvořilo několik budov a byl dvoupatrový. Za doby nejvyššího pražského purkrabího Jindřicha IV. z Hradce byl hrad přebudován a doplněn strážnou věží, která je vidět i na dnešním zámku. Dále zde Jindřich IV. z Hradce nechal vybudovat zbrojnici a severní baštu.

  21. září 1387 město i hrad postihl velký požár a hrad byl poničen. Několik desítek let spíše připomínal doutnající ruiny. Dalším velký zásahem a zkázou pro hrad byla doba husitská, kdy se husité dozvěděli o dočasném útočišti císaře Zikmunda Lucemburského na hradě a 21. září 1423 jej obklíčili a dobyly. V době krále Jiřího z Poděbrad byl hrad provizorně opraven, a goticky přebudován. Za vlastnictví Zachariáše z Hradce zažívalo město Telč nejvyšší rozmach a taktéž v té době byl hrad přestavěn v roce 1552 až 1580 na renesanční zámek.

  Přestavby na renesanční zámek se ujali mistři přímo z Itálie, za všechny bych chtěl jmenovat mistra Baldassara Maggia z Aragonu. První etapa stavby začala v letech 1550 až 1553, kdy byl nejdříve stržen hrad a posléze byla stavba kolem hradního dvora. Došlo také k zaklenutí zbrojnice a stavbě zámecké kaple. Na počátku roku 1556 byl realizován reprezentační sál a spolu s ním i velká hodovní místnost. Zachariáš z Hradce celou stavbu financoval ze zisku svého panství a z těžby ze stříbrných dolů, které získal hlavně díky svatbě s Kateřinou z Valdštejna. Slavná svatba se odehrála na nově stavěném telčské zámku a nutno dodat, že to byla i svatba pompézní. Oba manželé jsou zpodobněni na fasádách interiéru zámku.

  Dalším slavným stavitelem, který se po smrti Baldassara Magiia z Aragonu ujal stavby, byl Čech italského původu mistr Antonín Vlach, který se podílel i na stavbě zámku v nedalekém Jindřichově Hradci a zámku Hluboká nad Vltavou. Antonín Vlach se podílel na stavbě severního paláce a zlatého sálu, který je unikátem ve střední Evropě.

  Na konci 16. století byla započatá stavba empírového zámeckého parku, který byl ale na počátku 18. století přebudován na klasicistní. Zámecký park byl v polovině 19. století obohacen zejména orchidejemi, která byly přivezeny přímo ze střední Ameriky. Dnes je zámek v držení státu a na počátku 70.let 20 stol. byl nákladně přebudován. Jeho návštěvu doporučuji.

Speciály

Tipy