Právě se nacházíte:

Dnes téměř bez politiky

29. 11 2022

www.inadhled.live    Vše dějící se kolem nás má svůj vývoj. Kdysi, když ještě inadhled neexistoval, bylo stěžejním na jiných stránkách tématem autorova psaní o lidech, vztazích, motorismu. Vznikem internetového deníku došlo k rozšíření repertoáru, počtu spolupracujících autorů a následně starostí.

  V posledních letech jsme mimo historie, tradic a tipů na mimopracovní aktivity občas ,,zabrousili“ do sportu, problematiky alkoholismu, přinesli jsme výtažky z knih již zesnulého kamaráda a spisovatele Jiřího Kimly, pár článků napsalo další cca 10 autorů. Stěžejním tématem se však stalo komentování politické scény a v posledních třech letech i situace kolem covidu, pro pobavení přidáváme Fotku dne. Což nám přineslo mnoho problémů, dokonce jsme museli změnit webovou doménu a nechtěně se zbavit přípony cz. K vládním cenzorům se přidal i Facebook, který naše příspěvky buď mazal, nebo je prostě posouvá níže. I přesto se skupina označená jako inadhled-live rozrostla na 5000 členů, za což děkujeme.  Řadu článků přebírají i jiné servery, některé je dokonce vydávaly za svůj obsah, což zpočátku vzbuzovalo v autorech vztek, později jsme usoudili, že podstatné je šíření našich informací, myšlenek a úvah mezi co největší počet čtenářů. Tím bylo potlačeno ego a autorská práva. Navíc jsme se stali partnerem RC Sparta Praha, což je potěšením přinejmenším pro nás.

  Nacházíme se ve velmi turbulentní době plné lidské nenávisti a neoprávněné pýchy. Vládnoucí třída se chová extrémně arogantně a zároveň neekonomicky, prošustrovala státní majetek a nyní to samé pomocí inflace a nulového zájmu o udržení energií na uzdě dělá s tím našim. Přitom si užívá beztrestnost a ztrácí základní instinkty politiků, mezi které patří strach způsobený obavami o své zdraví vzniklých z důvodu špatného vykonávání svých funkcí. Kdysi by hrozba následků nevhodného přístupu ke správě státního majetku a toho svěřeného lidem (odvody daní například) znamenala jistou brzdu v rozhazování plnými hrstmi, navíc pro někoho, kdo s naší zemí nemá nic společného (EU a Ukrajina). Správný hospodář se má starat o blaho lidí, díky nimž byl zvolen do své funkce. To se u nás už plno let neděje a poslední vláda je unikátním příkladem toho, jak zdevastována byla politická kultura. Není možno dále ignorovat tento stav a je úkolem každého normálního občana bojovat s vládní arogancí, závadnou ideologií a korupcí, to vše v neúnosnou míru stoupající. I proto inadhled, respektive autor politických článků, riskuje více, než většina čtenářů tuší. Návrat praktik totalitního systému k nám a plynoucích z Evropské unie je totiž zjevný.

  Mnohem radši bychom se vrátili k psaní o vztazích, motorismu a sportu, umění či přírodě. Bohužel vše z těchto témat se posunulo kamsi, kde to mít nechceme. Vztahy mezi lidmi jsou napjaté, díky covidu a Ukrajině skončilo mnoho přátelství, zpřetrhaly se i rodinná pouta. Sexualita je postihnuta genderem, některé věci jsou tabu, jiné se lumpové snaží legalizovat. Pedofilie je už v některých sférách považována za normální. O LGBT komunitě ani psát nelze, reakce by na sebe nenechala dlouho čekat a řešit soudní problémy v době zpolitizované justice není na inadhledu zájem. Úchylky od přírodou daných možností, tedy vztahu muže a ženy vedoucího k zrození nového lidského života, komentujeme jen minimálně a s minimálním smyslem pro strojenou toleranci. Motorismus se stal nepřítelem lidí se zelenajícími mozky a věřícími v klimatické změny. Je to pro nás milovníky hořících ropných produktů v krásně znějících motorech příliš rychlé umírání.

  Sport je prolezlý korupcí a takovým hnojem, že popsat situaci v našem fotbalovém či hokejovém prostředí (nevyhýbá se to ani dalším druhům sportu) a týkající se často mládeže by znamenalo ohrozit kariéry těch, kteří k tomu mají co říct, tedy samotných mladých sportovců doufajících ještě v úspěch. Jednou se k tomu možná dostaneme. Ti často nejuznávanější v práci s talenty jsou mnohokrát natolik morálně zasaženi svou mocí v prostředí mládežnického sportu, že by většina lidí pohybujících se mimo něj nevěřila, co vše je možné. Vídáte je i v televizi a na nejvyšších postech, nejen trenérských, takže byste tomu možná nevěřili. I proto se sportovnímu dění většinou vyhýbáme. Umění je pro změnu velmi zpolitizované a umělecká sféra je plna ideologicky pomatených šílenců majících dojem, že z prken znamenajících svět mohou kázat, co správné jest a co nikoliv. Z umělců se tak stávají přeplácení dvorní šašci. Příroda by byla krásným tématem, jen kdyby se s ní neoháněli všichni ti ekošílenci a manipulanti s počasím.

  Mohli bychom dávat více textů týkajících se obchodu a ekonomiky. Proč to neuděláme? Zaprvé by nás to ohrozilo, protože psaní nás neživí, zadruhé, kdo nakoukne do podhoubí toho, co se u nás děje, nestačí se divit provázanosti mezi politickou a obchodní sférou. Tolik špíny byste neunesli. Takže nakonec zůstáváme u toho, co děláme nyní. Bohužel články o historii pomalu končí, protože v době minulé se nic nového už nestane. Vyčerpali jsme náměty a budeme se do minulosti vracet méně. Fotky dne jsou občas třaskavé téma, zvláště ženy občas ,,prudí“, ale to mají ve vínku a často je to osvěžení. Politiky šetřit nebudeme a k ostatním aktualitám se rádi vyjádříme. Proč to tu píšeme? Tedy proto, abyste věděli, že jsme tu stále s vámi a trápí nás současná destrukce našeho světa. A nesmíříme se s tím, že se k moci dostali lidé typu Babiše, Fialy, Pekarové Adamové, Četnochové, Rakušana či Němcové, natož doslova odstrašující Pavel Novotný. I proto budeme riskovat dále. 

 

Jindřich Kulhavý

Speciály

Tipy