Právě se nacházíte:

Inteligence je vrozená…

30. 12 2023

www.inadhled.live    …, kdo se s ní nenarodí, ani vysokoškolským diplomem ji nezíská. Na sociálních sítích se objevují občas příspěvky progresivních mládežníků studujících vysoké školy, případně už i absolventů s ukončeným vzděláním. Jejich myšlenky a projevy však vypovídají nejen o nezralosti a nedostatku vědomostí, ale také o určité zvrácenosti plynoucí z nízké kvality mělké výuky a mizerné morálky. Posun uznávaných hodnot k materialismu, byť proti němu navenek bojují, je zjevný. Chtějí se mít nadstandardně hned bez ohledu na to, co si dosud zasloužili, vadí jim, že starší generace má majetek a chce si ho spravovat. Nebo je možné slyšet jinak volání po rušení důchodů a seniorů a zároveň od stejných lidí vnímat touhu po zrušení jejich soukromého vlastnictví a sdílení například vozidel, bydlení či po jistém minimálním příjmu? Není to trochu protiřečení?

 

  Senioři vadí současné mladé generaci natolik, že by jim nejradši kompletně sebrala nárok na penzi, a pokud by nešli zahnat do rezervace, pak by nejradši prosadila dobrovolně povinnou eutanazii. Šílená představa o ukončení životů těch, kteří v předstihu před současnou pokřivenou generací něco budovali, pracovali a část vydělaných peněz odkládali na stáří, přičemž placením daní umožnili příchod na svět právě těm, kteří by je nyní chtěli pohřbít, je dokonce stále častěji prezentována veřejně a beztrestně. Odvolávání se na socialismus, který údajně ničí v důsledku život současné mladé generace, je prací pedagogů a médií, o politicích ani nemluvě. Ve skutečnosti jsme 30 let po tzv. Sametové revoluci žili z toho, co se po komunistech dalo rozprodat, ukrást či zdevalvovat. A profitovala z toho i ta kritizující mládež.

   Jejich rodiče a prarodiče místo ježdění k moři, studiím v zahraničí a velkým nákupům zůstávali tady, utráceli tu své peníze, chodili do práce, budovali, stavěli, vytvářeli hodnoty. Měli to mnohem těžší, byli pod kontrolou a možná snili o tom, co později umožnili svým potomkům. Ti, místo aby se snažili vytvořit svým předkům prostředí na důstojný život ve stáří, využívají všech moderních výdobytků a nijak se nestarají o svou budoucnost, kterou už budou muset vytvářet sami. A starší generaci odsuzují, aniž by měli vědomosti o skutečné realitě let před rokem 1989. Mimochodem, v porovnání s Fialou byl Husák vědátorem, což je šíleně smutná myšlenka, kterou vyslovit se ještě donedávna zdálo být nemožné. Ne, nechceme návrat socialismu, k němu paradoxně inklinují spíše mladí, i když v trochu jinak pokroucené podobě. Zdeformovaná česká zástava ukrajinských barvách už pak jen dokresluje charakter a lásku k vlasti hlupáka s vzděláním. 

  Jiná odrůda vysokoškoláků bojuje proti klimatickým změnám. Ve chvíli, kdy média uveřejní prohlášení, že letošní rok byl nejteplejším za posledních 120 000 let, by se inteligentní člověk pousmál a vzpomněl si na jasně modré nebe, které si pamatuje ze svého dětství a mládí. Na 4 měsíce možného koupání v rybnících (aniž byste byli otužilci), na dny, kdy bylo přes 30°C a nikdo z toho nedělal vědu. Modré nebe vzalo dávno za své a je neustále podezřele zakrýváno oparem, vidět ho je skoro zázrak a daří se to tak v zimě na horách…v zahraničí. Teplá a studená období se mění pravidelně a klesání či stoupání hladiny světových moří skutečně nezpůsobujeme my, ale jde o přírodní jev. Manipulace s fakty je obrovská, což přemýšlející člověk vnímá.

  Ne tak mladá generace, která je schopna s podporou starších problémových aktivistů a obchodníků se strachem momentálně přivádějící do praxe elektromobilitu usedat na vozovky a přilepovat se k nim. Ale udělat si brigádu a uklidit nepořádek v příkopech a kolem lesních cest, to už je pro ni nedůstojné. Mluvčím ekoaktivistů na VŠ je poté zmalovaný jedinec mající problém nejen se svou sexuální orientací, ale zároveň neschopný pojmout problém ekoterorismu z širšího pohledu. Nestačí mu ani to, že je stále více reálných záběrů, kdy elektrifikaci čehokoliv napomáhají dieselové agregáty. Ať už umístěné v zařízeních větrných elektráren, poblíž solárních (ano, i to bylo policií podchyceno a vyšetřováno) tak i tam, kde dochází k dobíjení slavných elektroaut. Mládež vždy rebelovala, to je očekávatelná, ale mnohem více u toho přemýšlela, nebo aspoň své odlišení se od zbytku společnosti mohla vysvětlovat hulením trávy. Ta současná hulit nemusí, ale zkouřeně vypadá podstatně více.

  Nakonec ještě malé zjištění. Soukromé vlastnictví kritizované často mládeží má paradoxně své hlubší kořeny v postsocialistických zemích. Lze to posuzovat dle toho, jak vysoké procento populace v jednotlivých zemích žije ,,ve svém“. Je zvláštní, jak špatně jsou na tom Švýcaři, Němci, Rakušané a ani ve Franci to není žádná sláva. Je evidentní, že ,,vedoucí“ státy v Evropě dělají vše proto, aby jejich občané byli závislí na nájemním bydlení místo toho, aby si budovali vlastní zázemí. Češi, ještě více Rumuni a Bulhaři si staví své domy, kupují byty a chtějí mít své jistoty. Mládež se vidí ve sdílení mnohého. Rozdílný přístup k této problematice bude ještě společnost bolet, protože práce svých rodičů nevážící se mladí jsou schopni rozprodat vše to, co tu bylo vybudováno. Němci už tuší (díky migraci), že mít své je bezpečnější, než se spoléhat na stát či na tržní nájmy. Snaha politiků pomocí daní, zvyšování energií a dalším přidáváním regulací znemožňujících zařídit si vlastní bydlení je pouze výsledkem ideologie vedoucí k ožebračení národa. Jeho starší část se tomu bránit, mladá zblblá nikoliv. Otázkou je, zda li jednou pochopí, jak velkou chybu udělala.

Jindřich Kulhavý

 

Speciály

Tipy