Křidýlko nebo stehýnko? Nic holoto....

15. 12 2022

www.inadhled.live   Ptačí chřipka, která dosud snad žádnému člověku u nás neuškodila, údajně napadla české chovy. Je zvláštní, že jenom u nás a zároveň v době, kdy se většina volné hnízdícího ptactva už dávno přemístila do teplých krajů. Což nic nebrání tomu, aby si veterináři neposvítili na každého, kdo by svou slípku vypustil na dvorek. A už se udává...

  Jak jistě víte, jedním z plánů Green Dealu je omezení pěstování domácích a hospodářských zvířat. Totální výmysl o uhlíkové stopě každého takového zvířete vede například v Holandsku k plánované likvidaci 3000 farem. Holanďané jsou jedním z největších producentů masa a jejich živočišná výroba udělala z této jinak nevelké země velmoc v oboru. Na farmářství závisí život mnoha set tisíc lidí, které chce tamní vláda v souladu s agresivní politikou nevědomých šílenců z EU odříznout od živobytí. Pokud chtějí snížit stavy hospodářských zvířat, je otázkou času, kdy začnou vybíjet i ta volně žijící. V době, kdy každá zbytečná zaoceánská loď při překonávání Atlantiku či Tichého oceánu vyprodukuje tolik CO2, že tím zastíní jeho vypouštění automobily na rok na celém jednom kontinentu, je živočišná i rostlinná výroba rozhodně minimálním znečišťovatelem ovzduší. To platí i o používání traktorů, kombajnů a dalších technologií. Navíc klasické maso normální člověk k životu potřebuje stejně, jako další produkty typu mléčných výrobků. Přidejme ještě skutečnost, kterou je následné používání přirozených hnojiv, které je mnohem příhodnější než zasypávání polí chemickými mixy. Taktéž využívání pastvin není v rozporu s přírodou, takže jediné, v čem lze mít určité zábrany, je proces přeměny živého zvířete v roštěnku na pultech marketů. Zde je určitá lidskost potřeba, na druhou stranu v přírodě jde o mnohem drsnější formy zabíjení a nikdo se tomu nediví. Stále jsme vrcholní predátoři.

  Strůjci NWO ve svém tažení za naplňováním Green Daelu jdou dále a nejradši by nyní nechali utratit i domácí miláčky, tedy psy a kočky. I to lze považovat za ukázku idiocie. Určitá regulace těchto chovů je sice na místě, protože psů i koček je mnoho a plno lidí se o ně stará všelijak, takže procházka městem poté hraničí s kličkováním výkaly. Také mít dva vlčáky v panelovém bytě 2+kk je nepochopením mentality a potřeb takových psů. Ale při nastavení určitých pravidel a podmínek je třeba říct, že soužití člověka a doma chovaných zvířat je po tisíciletí udržovaný zvyk a občas i potřeba. Bohužel, někteří lidé si to vykládají po svém a jejich přístup k zvířatům je extrémní různými směry. Což není vždy příznivě vnímatelné. Nicméně zvířata k nám patří a nedejme si přikazovat blázny a jejich ohnutými ideologiemi.

  Naše zemědělství se díky aroganci a eurounijnímu řiťolezectví vlády dostává pod tlak. V EU vymyslí nesmysl a my ho ihned implementujeme. Je třeba předeslat informaci o tom, že jeden z největších majitelů pozemků na světě Bill Gates je proslulý svou vášní pro geneticky modifikované potraviny, které by rád vnutil všem lidem. I to je důvod k likvidaci živočišných chovů a následné výrobě náhražek masa právě z rostlin pěstovaných Gatesem. Vraťme se k nám. EU rozhodla, že až třetina polí musí zůstávat každoročně ladem. Část zemědělských ploch už nyní postihly výstavby skladů, domů, elektrovoltaických elektráren. Takže jejich velikost klesá, navíc musí být děleny na menší díly. Pěstují se na nich jak plodiny vhodné k výrobě biopaliv, tedy relativně nekvalitních náhražek ropných produktů, tak i pro potravinářský průmysl důležité rostliny. Na pastviny zůstávají plochy méně vhodné k pěstování plodin, tedy svahy, menší louky či právě ta místa ležící ladem. Zdaleka ne všechna taková místa jsou však plně využívána. A to právě kvůli snaze zlikvidovat chovy, které ještě nedávno byly mnohem větší a takové krávy bylo běžné vídat všude. Pokles počtu stád hovězího dobytku či vepřínů je evidentní. Důsledky jsou zjevné, předražené masné i mléčné výrobky jsou toho svědectvím.

  A co na to naše slepice? Nemyslíme Pekarovou, Němcovou či Černochovou, ty se tak pouze chovají, přičemž to srovnání je nevhodné. Tedy prý. Není nic zdravějšího než maso ze zvířat pohybujících se volně venku. Také domácí vajíčko je mnohem přijatelnější než to z velkochovu. Zákaz mít na dvorku pár slepic a kachen je pro naše venkovany žijící v symbióze s domácími zvířaty něčím nepochopitelným a navíc nehospodárným. Rychlokvašky z klecových chovů nacpané antibiotiky a hormony jsou pro přemýšlející část zemědělců prostě nestravitelné. Je tedy s podivem, co vláda opět vymyslela. Zároveň tím poskytnula prostor k udávání, nenávisti mezi lidmi výše pokut za nesplnění idiotského zákazu je ukázkou ztráty smyslu pro realitu. Bez omezení týkajících se jakési ptačí chřipky žili lidé stotisíce let. Teď už to tak prý nejde. Pojďme tedy zavřít kravíny, vepříny, slepičárny, farmy a staňme se rukojmími Gatesových chemiček a genopotravin připomínajících syntetickou rýži z Číny (ano, tu už také pustili na trh). A nebylo by jednodušší a správnější pozavírat do blázinců všechny ty strůjce Green Dealu, Great Resetu, přidat propagátory LGB,. pseudorasismu, sociálních kreditů, dodávek zbraní na Ukrajinu, všeobsahující vakcinace a dalších hovadin? Vrátit se k normálnímu životu, prosperitě a jen se pořádně naučit pracovat s odpady. Co myslíte? Nebyl by svět zase krásný?  

Jindřich Kulhavý

Speciály

Tipy