Opravdu jsme tak blbí, že to nepochopíme?

14. 10 2022

www.inadhled.live    Současná situace je výsledkem mnoha faktorů vycházejících ze zrůdných plánů. Je naprosto evidentní, že covid byl uměle vytvořenou pandemií, jejímž cílem bylo vyzkoušet poslušnost a možnost ovládat široké davy na úrovni celých národů. Podepsání smluv na dodávky vakcín, jejichž důsledkem je vydrancování státních rozpočtů na více let dopředu, se ukazuje být důkazem zvůle politiků, kteří se dostávají k moci zvláštními způsoby, viz zmanipulované volby nejen v USA. Dalším problémem je následná ochota ozbrojených složek sloužit a poskytovat ochranu těm, kteří tyto volby podvodem ,,vyhráli“. Je zjevné, že my lidé ,,z ulice“ jsme pouze nepodstatnými, přestože počtem naprosto zásadně převyšujeme ty, kteří ovládají svět, a to včetně jejich poskoků a sluhů.

  Potravinová krize se blíží a bude následovat tu ekonomickou a energetickou. To vše doplněno totální kontrolou všeho, co každý z nás dělá. I přesto současná vláda Petra Fialy jede nadále dle dodaných not, navíc přidává obrovské množství nenávisti, hlouposti a arogance. Nedávno vyhlášená další podpora Ukrajiny a Ukrajinců u nás už dávno překročila hranice čehokoliv včetně selského rozumu. Přestože se mezi Evropany, kteří přišli do styku s ukrajinským extrémismem, případně si uvědomují dopady podpory nepřítele Ruska, tedy pronacistického vedení z Kyjeva, pokračují politici EU v tažení proti Rusku. Navíc nyní jen prostý idiot a zaprodanec pochybuje o tom, že válku nerozpoutal dobyvatel Putin, ale že za spuštěním celé akce stojí USA a Velká Británie. Už ani Američané se netají s tím, že celou strategii ukrajinských bojových jednotek řídí oni a společně s Brity dohlížejí na jejich operace. V podstatě jsme již od roku 2014 svědky další americké agrese, která však na rozdíl od Iráku, Libye a Sýrie začala nejdříve drancováním země, teprve poté vtažením do války. Důvodem je pokus rozklížit ruskou politickou scénu, ekonomickou sféru a proniknout až ke zdrojům ruského bohatství. Nejen toho nerostného. Země bez vyspělé kulturní historie (USA) tak zkouší zničit další významný a tradiční stát s bohatou minulostí.

  Vynecháme li mediální lži na Západu i u nás zveřejňované, je jisté, že Rusové dlouho ukazovali světu trpělivost a i za bojů na nedávno ukrajinském území obývaném však rusky hovořícím obyvatelstvem byli velmi vstřícní a tolerantní. To se Američanům a dalším štváčům příliš nehodilo a za cenu mnoha lidských životů pokračují v zásobování své loutky nyní už i vyspělými zbraněmi. A to Zelenskyj volá po jaderných hlavicích. Je tedy logické, že jsme se dostali do fáze, kdy bude třeba ještě více ukázat, že Rusko války neprohrává. I za cenu většího utrpení proamericky smýšlejících politiků a bohužel těch, kteří se této sebranky nedokázali zbavit. Likvidace infrastruktury před začátkem zimy je tak očekávaným krokem, který byl podniknut a k němuž dal důležitý impuls útok na spojnici Krymu s pevninou.

 Jestliže ruské ozbrojené síly začaly likvidovat elektrárny, vodárny a důležitá velitelská místa, pak ve zbytku Evropy to samé dělají naši vlastní politici. Nikoliv zbraněmi, ale špatnými rozhodnutími. Jak víme, je celá situace uměle vyvolaná jak covidovou pandemií, tak i následnými kroky k zavedení Green Dealu a Great Resetu. Není náhoda, že se vše schází dohromady ve stejné době, protože jde o mnoho let dopředu připravovaný plán a souběh událostí vše urychluje. Co je tedy úkolem? Postupná depopulace na předem stanovený počet, rasová segregace znevýhodňující bílou rasu, využití mnoha druhů kontrolních systémů včetně likvidace hotovosti, snížení mobility, převzetí veškerých aktivit vynášejících peníze úzkým kruhem tvůrců NWO, získání přístupu k všem zdrojům přírodního bohatství a vytvoření jediné světové vlády. Za tímto účelem bude využito všeho, co může napomoci k naplnění ďábelských plánů bez ohledu na možná rizika zničení lidské populace.

  Můžeme se tomu bránit? Vzhledem k tomu, že jsme přibližně v polovině procesu, tak ještě ano. Cestou k odvrácení chmurné budoucnosti je nepodlehnutí deziluzi, která říká, že to nelze změnit. Pořád je tu masa lidí, která může zvolit jinou cestu. Z čeho čerpají ty ,,elity“? Z naší práce, z našich daní a z toho, co od nich kupujeme. Stačí se sjednotit (což je největší problém), přestat platit daně a zlodějské ceny, obsadit zpět námi vybudovaný majetek. A vyhnat je z míst, odkud vládnou. Tedy z politiky, bank, úřadů, z důležitých zdrojů potřebných k zachování života a médií. Jak začít? U nás například 28.10.2022. Nejen hromadně demonstrovat, ale prostě jít si pro ně, dostat je před soudy, vzít jim to, o čem si myslí, že jim patří. Žádné petice, ale použít stejně nedemokratické prostředky, jaké využívají i oni. Vrátit se k době, kdy zemědělci pěstovali a chovali, řemeslníci zvelebovali své obory, školáci se učili, a nikoliv nehltali propagandu, lékaři léčili a ne zabíjeli, lidé v čele země měli za svou prioritu národ a novináři informovali, ale neovlivňovali, nezkreslovali a nelhali. Vláda sprostě krade a daruje to jiným i přesto, že naši občané často už hladoví. Zeptejte se matek samoživitelek, seniorů, dokonce už i zástupců střední třídy, kdy jim bylo lépe. Nikdo současnost nezmíní. Pojďme ukázat hrdost, sílu a vlastenectví. Jinak se staneme ukrajinským okresem na kraji Německa ovládaném Američany. To opravdu nechceme. Jsme přeci Češi.  

Jindřich Kulhavý

 

Speciály

Tipy