Výročí okupace Československa a další…

16. 03 2024

www.inadhled.live     15.březen je jedním nejsmutnějších dní v historii našeho samostatného státu. V roce 1939 znamenal počátek okupace, která tehdy překvapila i naše vedení státu. Až na pár výjimek se Němcům nikdo nepostavil a v těžké situaci byl i tehdejší prezident Emil Hácha, později tak nenáviděný. Němci se velmi rychle začali chovat jako doma a likvidovali jakékoliv náznaky odporu. Výsledkem okupace byli desítky tisíc mrtvých, často zbytečné masakry a popravy pro výstrahu. Němci ukradli vše cenné a ukázali, jak moc Slovany po dlouhá století nenávidí.

  Historická nesnášenlivost mezi Slovany a Germány zapříčinila v minulém tisíciletí mnoho válek, šarvátek a problémů. My, jakožto Západní Slované, jsme na germánskou nabubřelost a sveřepost naráželi společně s Poláky nejčastěji. Občas se nám podařilo vyhrát, jindy nás sešrotovali a výsledkem bylo obsazování okrajových oblastí Čech a Moravy. Sudetští Němci se v letech okupace logicky přidali ke krajanům a samozřejmě za to na konci války nesli oprávněně zodpovědnost. Osvobozením převážně Rudou armádou v květnu 1945 a vyhoštěním Sudeťáků jsme se po velmi dlouhé době a na krátký čas Germánů na našem území zbavili. Jejich vliv na již samostatnou Českou republiku se však brzy po tzv. Sametové revoluci vrátil a díky našim novým elitám se postupně změnil na závislost. Rozhodně ekonomickou, u mnohých bohužel i morální a ideologickou.

  Společenské změny v Evropě ukazují, že Němci se na rozdíl od Sovětského svazu příliš od 2.světové války nezměnili. Přestože byli poraženi na hlavu, Američané se spojenci postavili na troskách válečného průmyslu nové silné Západní Německo.  Je třeba připomenout, že Spojené státy nemusely obnovovat své poškozené hospodářství, naopak vydělávaly na obnově ,,své“ části Německa. Francie a Velká Británie se z území zbylém po Hitlerovi poměrně rychle stáhnuli a vliv si ponechali USA. Vývoj průmyslu byl rychlý a z nových továren vycházely moderní produkty. Nacistické barvy byly přemalovány a z rodin bývalých nacistů vznikla nová evropská šlechta. Příbuzenské vztahy k fašistickým zločincům má řada současných německých politiků, podnikatelů i dalších osobností. To nic nemění na tom, že k nim vzhlíží ti naši, kteří ignorují historické události.

  Došli jsme tak daleko, že podlézáme bývalým uzurpátorům a okupantům, kterým byl často za mrzký peníz odprodán majetek vzniklý po 2.světové válce za socialismu a postavený na tom, co tu vzniklo za 1.republiky. Český generálprezident Pavel v den výročí okupace navštívil jako první  hlava státu od porážky nacistů Německo a ukázal svou bezcharakternost.  Zároveň posíláme ukrajinským pohrobkům nacismu nejdříve se podílejícím na genocidě Rusů, později proti nim válčícím na Východní Ukrajině, zbraně a munici. Proti těm Rusům, kteří v boji proti fašismu ztratili 20 milionů lidí, měli Němce před branami hlavního města a později po jejich odražení jen tak mimochodem osvobodili většinu Československa. Nenávist ke komunisty vedenému Sovětskému svazu, byť nás osvobodil a  dokázal nás izolovat od Západu 4 desetiletí (ani to nebylo podmínkou, Gottwalda jsme si tu vypěstovali sami), se přenesla na Rusko. A nejintenzívněji v době, kdy současné Rusko s bývalým Sovětským svazem už má možná společného méně, než současné Německo s tím nacistickým.

  Západ přinutil Rusy k modernizaci přístupu k zbytku světa. Vladimír Putin uklidil nepořádek vzniklý za Gorbačova a Jelcina. Stal se světovou osobností, která pravděpodobně zůstane nadále v čele ekonomicky i mocensky rostoucí Ruské federace po další volební období. Má doma obrovskou podporu a musí se smát, když se dozvěděl, že ho státy EU neuznají za prezidenta v případě dalšího zvolení. Rusko Evropskou unii nepotřebuje, EU se bez Ruské federace utopí ve vlastní nicotnosti. Včetně nás, a to díky zaprodancům z naší politické scény. Francie, Německo a Polsko se dohodnuly zásobovat Ukrajinu municí dlouhého doletu, budou se tedy podílet společně s námi díky iniciativě Petra Pavla shánějícího dělostřeleckou munici po celém světě na zabíjení potomků osvoboditelů Evropy od německých fašistů a okupantů Československa, paradoxně i Polska a Francie.

  Je třeba si připomenout, že zároveň probíhá ukrajinizace,  Západem vykradené České republiky. A tím roste podpora nacismu. Kdysi část české šlechty kolaborovala s Germány, později české elity vzhlížely k Vídni, za 2.světové války se rodina Havlů a plno dalších elitářů sžívali s okupanty, po roku 1989 byly Němcům předány Škoda Mladá Boleslav a plno dalších podniků. Především Germáni obsadili náš trh s potravinami, bohužel nekvalitními a předraženými, naváželi k nám odpad naše závislost na nich je katastrofální a fatální. Viz ceny elektrické energie a plynu navázané na německý trh. Jsme nepoučitelní a bohužel máme opět v čele další kolaboranty. Stali jsme se německou kolonií a rozdíl od okupace je sice patrný, ovšem snadno smazatelný. Už tu chybí jen cizí vojáci s velkými pravomocemi. V českých rukách už toho moc nezbylo. A vzhledem k stále větší frekvenci úvah o mobilizaci a tažení proti Rusům lze konstatovat, že se ten rozdíl pomalu zmenšuje.

  Dnes probíhají v Rusku prezidentské volby a věříme, že po jejich konci budeme moct popřát Vladimírovi Putinovi k vítězství. To samé bychom přáli Donaldu Trumpovi v blížících se volbách v USA. Konečně by poté mohlo dojít k setkání dvou konstruktivních prezidentů velmocí ovlivňujících dění na celém světě. Ne, nemyslíme si, že by to ihned ovlivnilo dění u nás, Fialy, Pětikoalice, liberálů a Babiše se budeme muset zbavit sami stejně, jako poslat do Bruselu lidi ochotné bojovat za Českou republiku a normální svět. V tom nám nikdo nepomůže. Ale zabránit válce mohou jen inteligentní velcí hráči. Tím Putin je a budeme li mít štěstí, Biden se k dalším škodám už nedostane. V Rusku je asi jasno, v USA to bude ještě boj.

Jindřich Kulhavý

 

Speciály

Tipy