Právě se nacházíte:

8.května 2024

8. 05 2024

  www.inadhled.live    Dnes si připomínáme porážku nacismu a fašismu, zároveň konec 2.světové války. Zatímco v Evropě se od té doby s výjimkou rozpadu Jugoslávie napadení Srbska Američany na konci minulého tisíciletí neválčilo, pak nacismus se vrátil v nečekané podobě především tím, že se ve velké míře projevuje v řadách občanů bývalé součásti Sovětského svazu. Ano, na Ukrajině má nacismus svou historii, ovšem jen málokdo očekával, že se tamní tradice dokáže stát státní doktrínou podporovanou Západem.

  Je smutné, že se nacionalisté z Azovského pluku a Pravého sektoru stali pro část Ukrajinců hrdiny a společně s ukrajinskou armádou stojí proti té, které v květnu 1945 ukončila Hitlerovo tažení Evropou a Afrikou. A paradoxem zůstává i to, že bývalí spojenci Sovětského svazu nyní vyzbrojují nepřítele nástupce Rudé armády. Britové dokonce dodali rakety dostatečně dlouhého doletu k zasažení ruského území s dodatkem, že je Ukrajina může začít používat k ohrožení ruského svrchovaného území. Následovala protestní nóta z Moskvy doplněná varováním před okamžitou reakcí zaměřenou na vojenské základny dodavatele zbraní, dojde li k použití britských raket proti Rusům za hranicemi lokace současného konfliktu. Přidáme li vlakové konvoje s vojenskou technikou směřující z Evropy přes rumunské a polské hranice na Ukrajinu, musíme konstatovat, že jsme skutečně na pokraji 3.světové války.

  Nadšení pro její začátek s našimi politiky nesdílíme. Jejich optimismus také ne a na odstraňování památníků věnovaným hrdinům 2.světové války hledí většina Čechů s despektem. Síla ruských zbraní může být důvodem k diskuzím, nicméně je jisté, že jaderné zbraně má Rusko možná na světě nejúčinnější a jejich využití nejpropracovanější. Stejně můžeme hovořit o jejich nosičích schopných záměny hlavic s různým vybavením. Navíc historicky Rusové války neprohrávají a mají solidní zázemí Západem sice předurčené k rozdělení si mezi vlastní členy, ovšem to až poté, kdy by s tím Moskva musela souhlasit. A věřte, to se nikdy nestane. Stejně, jako to, že by Češi šli proti Rusům dobrovolně do války. Myšlen celý národ, ne pár pošuků, naivních a zmanipulovaných jednotlivců či vládních politiků.

  Dnes se však věnujme spíše osvětě a mládeži připomeňme, že to byli především Sověti, potažmo Rusové, kdo zvrátil vývoj 2.světové války. Za cenu 20 milionů lidských životů z vlastních řad vytlačila Rudá armáda Němce, nacisty a fašisty z Východní a Střední Evropy, zatímco z druhé strany se k demarkační čáře přiblížili především Američané. Nacismus byl na pár desítek let potlačen, přeživší vězňové z koncentračních táborů osvobozeni a mohly začít novodobé evropské dějiny. Že je liberálové dokázali tak rychle ovlivnit a vedou Evropu do další války, je jen smutný důsledek naivity Rusů a důvěry poskytnuté Západu po ukončení socialistického experimentu ve Střední Evropě. Nicméně se Rusko vrátilo zpět, je silné a budí respekt,. Který může zajistit světovou rovnováhu.

  Děkujeme tímto každému sovětskému, ale i americkému či jinému vojákovi, kteří se podíleli na porážce nacismu za 2.světové války. A stejně tak i těm, kteří s tímto záporným fenoménem bojuje i nyní. Naše speciální poděkování míří do Moskvy, která už před svými branami fašisty porazila.

Jindřich Kulhavý

 

Speciály

Tipy