Boj o naši svobodu je nyní prioritou

23. 01 2022

  www.inadhled.cz Víkend na horách naznačuje, jak velké množství občanů je vybaveno QR kódem, který jim umožňuje využít služeb horských středisek, tamních lanovek, sjezdovek a restaurací. Možná se to netýká všech běžkařů, ale sjezdovky jsou plné. Je jedno, jak platný certifikát získali, jisté je, že velká část těchto lidí přistoupila na hru politiků a médií, aniž by byla ochotna domyslet důsledky. S výjimkou těch, kteří nemoc prodělali (kdo z nás nebyl někdy nemocný?), jde o lidi většinou naočkované, což ukazuje na skutečnost, že postavili své volnočasové aktivity nad rizika možných zdravotních komplikací. To však není teď důležité. Je to samozřejmě jejich rozhodnutí, které jim nikdo nebere, nicméně i jim právě teď začíná jít o mnohé. Nastal stav, kdy je potřeba zahodit zášť a spojit se.

  Do Sněmovny míří novela Pandemického zákona a jde o nejzásadnější zákon od roku 1989 týkající se vnitropolitické situace u nás. Už to samo o sobě znamená, že musí zpozornět každý občan. Znění novelizované právní normy najdete na internetu, odkaz jsme přinesli v některém z minulých článků, nicméně dnes Vás seznámíme z 5ti velmi zásadními body, kvůli kterým by každý normální občan měl odstavit lyže do kouta, nejdříve podepsat petici proti tomuto zákonu, napsat mail svému poslanci a poté se teple obléct a jít do ulic s tím, že se možná vrátí za pár let, protože to může skončit méně či více povedenou defenestrací vládních činitelů. Tak nějak by měly vypadat následující dny. Nyní už k pěti zásadním bodům.

1) Česká republika se stane dekretální republikou, kde celou zemi mohou řídit ministr zdravotnictví, ministr vnitra a ministr obrany jediným nařízením. Dochází k naprosto zásadnímu přesunu pravomoci ve prospěch moci výkonné na úkor moci zákonodárné. Pokud tohle sněmovna se senátem schválí, tak se zrovna můžou rozpustit, protože budou již téměř naprosto zbytečné. Ministři budou moci nařídit povinné očkování už nikoliv formou zákona či vyhlášky, ale jedním jediným nařízením. Pokud jej pak nesplníte, hrozí vám milionové pokuty. Jistě chápete, že nikdo se nebude zabývat pár korunami. Navíc v tuto chvíli je evidentní, proč zrušení povinné vakcinace lidí nad 60 let a zaměstnanců v některých oborech nečinilo vládě žádný problém.

  2) Karanténu bude možné nařídit formou sms. Ta bude považována za doručenou okamžikem odeslání. Bez ohledu na to, jestli jste si ji přečetli nebo ne, budete vystaveni riziku vysokých pokut, pokud porušíte povinnost, kterou vám bude tato sms nařizovat. Jde o naprosto zásadní ignoraci soukromí, Vašich práv a zcela to přehlíží skutečnost, že mobilní telefon není ničím povinným, patří pouze Vám a Vy s ním můžete nakládat jak chcete. Tedy například pozastavit přijímání hovorů a zpráv od neznámých čísel či ho prostě jen odložit a nechat vypnutý. Vlastnictví telefonu se dostává do podobné situace, jako povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky proto, že máte doma elektřinu.

 3) Pokuty byly nastaveny tak, aby byly více než citelné. Navíc novela zavádí povinnost ukládat pokuty u horní hranice sazby (tedy k 1 milionu Kč pro fyzické osoby), pokud porušíte současně pandemický zákon i zákon o ochraně veřejného zdraví. Což se vám může podařit velmi snadno, neboť se ustanovení v těchto dvou zákonech často překrývají. Řada z nich je pro logicky uvažující občany nesplnitelných a vyžadují naprostou poslušnost a víru ve správná rozhodnutí vlády, naprosto omezují právo na vlastní názor a uvažování. Pokuty mají být likvidační a následkem jejich udělení bude zabavování soukromého majetku velkého rozsahu. Což může být předvojem toho, co řekl Schwab. Nebudete nic vlastnit.

4) Novela obsahuje celou řadu zcela vágních a neurčitých pojmů. Ministři nám tak mohou nařídit v podstatě naprosto cokoliv. Stejně tak není například určeno, kde má nařízená karanténa probíhat. Je tedy možné, že vás KHS odešle do karantény na jiné místo, než je váš domov. Navíc ozbrojené složky mají oprávnění vstoupit k Vám domu bez soudního příkazu a odvést Vás do místa, které Vám určí za místo trávení karantény, tedy například do sběrného tábora. Rodina v tu chvíli ztratí jakýkoliv kontakt a kontrolu nad tím, jak je s jejím členem zacházeno. Vzhledem k tomu, že může docházet k internaci, už se s ním nemusí nikdy setkat a zjistit, co se s ním stalo. Což umožňuje v podstatě vše včetně zbavování se kritiků režimu. Dále novela umožňuje v rámci různě přidělených pravomocí odebírat legálně držené zbraně, v Rakousku už si pohrávali s myšlenkou zastavit platnost řidičských průkazů, zákaz vykonávání zaměstnání, hrozí však mnohem více dalších alternativních a restriktivních opatření. V podstatě může být zakázáno i vycházení a nákup základních potřeb a potravin, případně omezení pohybu v určitých hodinách. To už je nefalšované stanné právo.

  5) účinnost zákona není nijak omezena., i když bude stanoven jistý datum, dokud bude v platnosti, je možno ho do nekonečna prodlužovat. Zároveň v rámci jeho zavedení je poté možno vyhlašovat různá další opatření, jejichž smyslnost bude velmi diskutabilní, ovšem diskuse nebude připuštěna, naopak budou vymáhána jejich plněné bez jakýchkoliv výjimek a opět pod hrozbou pokut a dalších trestů.

Je naprosto zjevné, že zákon je nastaven tak, aby poskytnul politikům absolutní moc bez ohledu na potřebu společnosti a občanům odebírá veškerá práva. Vládní rozhodnutí budou plněna pod dohledem armády a policie, přičemž jim budou dány pravomoci, které neměly ani za socialismu. Vládní úředníci tak získají postavení, o němž možná marně snili komunističtí pohlaváři. Fialova vláda, tedy její členové měli dosud plná ústa demokracie, lidských práv, chtějí se hlásit k odkazu Charty 77, ve skutečnosti pro nás připravují naprosto nekompromisní přechod k diktatuře. Jsme svědky totální ztráty ideálů, kvůli kterým jsme v roce 1989 stáli v ulicích. To, co začalo Havlem, končí potterovským Fialou, Pekarovou Adamovou, Rakušanem a dalšími, kteří se pod návrh zákona podepsali či teprve podepíšou. Proto je třeba zmobilizovat veškeré síly a třeba i jen projednávání tohoto zákona zastavit. Musíme spojit své síly, protože tady nejde o různé politické názory, ani o to, jste li fanatiky očkování či zásadní odpůrci. Tady nejde o covid. Po něm může přijít cokoliv jiného, na co můžete mít jiný názor než vláda, ta však bude mít v ruce nástroj, kterým Vás vždy ,,přesvědčí“.  Proto se nyní zamyslete, podepište petici a pojďte do ulic. Je to důležité. Zde je odkaz na petici, jinak důležité je, aby byla podepsána ihned, protože již v úterý bude zákon projednáván a má být schvalován ve zkráceném řízení.

Petice za zrušení pandemického zákona - Petice.com

Jindřich Kulhavý

 

Speciály

Tipy