Bojuje se ještě na Ukrajině?

14. 02 2023

www.inadhled.live   Možná Vás titulek článku překvapil a ptáte se, co je to za otázku. Tedy ano, bojuje, jen se situace vyvíjí jinak, než nám dosud média podsouvala, takže se informace začaly vytrácet. Ostatně podobné to bylo s jistou chorobou, která se z epidemie změnila zpět na sezónní virózy. Jediné, co nám po ní zůstalo, jsou dluhy, změny životních standardů a v neposlední řadě se zvýšilo množství úmrtí napříč všemi generacemi většinou způsobené implantací nevhodných látek do těl důvěřivých. Průběh před smrtí bývá podobný. Těžký zápal plic, následně někde sražená krev a konec. Případně komplikace se srdcem, arytmie a infarkt. To vše výhradně u těch, kteří prošli proslulými centry, která už všechna zmizela.

  Zpět k Ukrajině. Rusové se vrátili k ofenzívě a na Donbasu postupují vpřed. Zatlačují ukrajinské vojáky do vnitrozemí. Mezitím verbíři Zelenského pochytávají na ulici ty, kteří dosud bojovat odmítali a vládní úředníci žádají o vrácení na Ukrajinu všech utečenců před válkou. Neprosí je, ale vlády států, do kterých odešli. Fiala je tak v lisu. Těm u nás připravila jeho vláda na úkor českých občanů solidní podmínky pro život, takže přerušit jim podporu by bylo jeho osobní prohrou v ideologické sféře. Navíc by se zhroutilo stavebnictví a ti movití by stejně odešli dále na Západ. Pokud to neudělá, zároveň bude chtít vyslyšet prosby ukrodiktátora, musel by poskytnout naše ozbrojené síly, do nichž však nikdo nechce nastoupit. Na Slovenku jsou v podobné situaci a 40000 mužů už podepsalo odmítnutí bojovat proti Rusku. Navíc se očekává zvýšená intenzita zapojení se ruské armády do konfliktu a varovně zdvižený prst Moskvy ukazuje na celý Západ angažující se ve sporu dodávkami zbraní, peněz, výcvikem ukrajinských branců a sankcemi. Přidejme množství afér s defraudací finančních prostředků kyjevským režimem a zvyšující se neochotu evropských občanů nadále podporovat Ukrajince.

  Mezitím tedy média zaměřila svou pozornost na zemětřesení v Turecku a Sýrii. Obrovské množství obětí a složitá situace po zhroucení celých čtvrtí je varováním před sílou přírody, ale také výzvou k tomu zjistit, šlo li skutečně a přírodní katastrofu. V tomto případu nechceme spekulovat, jisté je, že zemětřesení přišlo víceméně bez varování a předběžné reakce zvířat, jejichž instinkty většinou dokázaly předběžně upozornit na blížící se katastrofu. Tentokrát se to úplně nedělo, což vzbuzuje jistou pozornost. Tu naopak média nevěnují podezřelému dění v Ohiu v USA, kde došlo k vykolejení vlaku s chemikáliemi, které jsou složením výrazně podezřelé a jejich únik i požár způsobuje kontaminaci širokého okolí včetně řeky Ohio. Na ní je, jakožto na zdroji vody, závislých 5 milionů lidí. U nás o tom ani zmínka. Když se něco nepovede v Rusku, víme to hned a je to aféra. Dění v USA je drženo pod pokličkou, maximálně se dozvíme o střelbě kdesi, což má děsit před vlastnictvím zbraní a Evropu to dovedlo k úplnému oficiálnímu odzbrojení obyvatelstva. S výjimkou České republiky držící si primát a na Západu černého trhu se zbraněmi, který se úspěšně rozrůstá. Tam seženete skoro vše.

  Nakonec tu máme UFO. Američané už prohlásili, že sestřelené objekty nebyly mimozemského původu, ale neřekli, co to bylo. Místo snahy to zjistit došlo prostě k sundání těchto předmětů z oblohy. Obáváme se, že Američané věděli, co atakovali, pokud tedy opravdu něco podobného udělali. Věci dějící se v USA mají vždy nádech blamáže a podvodu, takže konspirovat o tom, co se tam děje, je naprosto zbytečné. Jisté je, že se asi jen těžko dozvíme realitu. Už mnoho desetiletí se spekuluje, byli li Američané na Měsíci či nikoliv, šlo li o další podvod či realitu. Takže UFO v letové výšce dopravních letadel může být jen další lež a manipulace.

  Co nového nám přinese tento týden? Nevíme, jisté je, že v Bruselu se na stůl dostává kontroverzní a nepřípustná Istanbulská smlouva. Pokud nevíte, o co jde, přikládáme pozvánku na seminář o této úmluvě. Máte li čas a chuť můžete ji navštívit. A jedeme dál z kopce.

  Jindřich Kulhavý

 

Říká vám něco Istanbulská úmluva? Oč se vlastně jedná?

  Např. povinnost propagace genderové ideologie na školách, omezení práv rodičů, zavádí do právního řádu diskriminaci, dohled nadnárodním politickým orgánem GREVIO, jehož členové mají doživotní imunitu, dokonce všichni členové delegace i tlumočník. Dozvíte se další zajímavé informace, kam spěje progrese...

  Přijďte na seminář a dozvíte se více. Seminář je veřejně přístupný, při vstupu do PS je potřeba se prokázat platným OP.

 

 

 

 

Speciály

Tipy