Právě se nacházíte:

Česká policie a ryba

25. 03 2014

  Většina z nás má s policií zkušenosti především ze setkání na silnici. V podstatě nestojíme o kontakt s ní, protože si uvědomujeme, jak málokdy se naplňuje její heslo - Pomáhat a chránit.

   Nebuďme však kritičtí za každou cenu, v této státní službě pracuje plno pracovitých a skromných lidí a odborníků. Vyšetřování násilných činů, vražd a hledání nezvěstných vyžaduje zkušené kriminalisty, kteří často svou trpělivostí dokáží vyřešit i velmi složité případy. K napsání těchto řádek však vedly jiné důvody.

   Jedním z nich je vandalismus na sportovních akcích. Každý normální občan této země žije tak, aby neohrozil své vlastní já činem, za který by mohl být potrestán. Nemá tedy potřebu někoho ohrožovat, ničit cizí majetek. Ví, že by byl při případném odhalení právně postižitelným, musel by minimálně uhradit škodu.

   Jinak uvažují vandalové. Většina se snaží schovat do davu, což se právě při sportovních utkáních a občas i kulturních akcích snadno daří. I tam, kde je kamerový systém, dokážou si poradit, kukly a správně použité kapuce jsou dostatečnou, i když protiprávní ochranou. Právě dav jim dává sílu a podporuje agresivitu. Při nedávném televizním utkání na Bazalech byli útočící aktéři sevřeni ve svém sektoru bez možnosti zmizet a policisté….ustoupili, aniž by využili svého práva a dostáli své povinnosti. Rozhodnutí velitele zásahu považuji za alibistické a jeho následkem je pouze dodání jistoty nepostižitelnosti v další podobné situaci. Navíc následné tvrzení, že polským fanouškům nelze zabránit v návštěvách utkání a účastnit s bojůvek, mi přijde hloupé. Postup by měl být následující. Pochytat, v rychlém řízení odsoudit k vazbě, úhradě škod a po uhrazení vyhostit. Pravděpodobně by to potřebovalo úpravu zákonu a spolupráci státních zástupců a justice, ale jde o ochranu zdraví a majetku.

   Dalším důvodem k zamyšlení je provázanost policistů a zločinců. Nejde pouze o to, že mzda státního zaměstnance je směšná oproti množství bankovek v peněženkách mnoha bossů. Jde o morální vlastnosti jednotlivců. Je mi znám případ, kdy elitní policista podvodem se směnkou přišel k velmi velkému obnosu peněz a znalostmi ze své praxe a známostmi se správnými lidmi v justici eliminoval všechny snahy postiženého o spravedlivost. Svůj čin systematicky připravil, provedl a dokončil. Dosud pracuje u kriminální policie a vyšetřuje trestnou činnost. Snaha dostat se na vyšší úroveň je pochopitelná, přesto jde o priority.

   Zatímco u lumpa je předpokládaný morální profil nepříliš pozitivní, jsou zaměstnání, kde jsou určité hodnoty nad jinými. Ať už jde o soudce, policisty, exekutory a pracovníky různých kontrolních orgánů, ve chvíli, kdy by si uvědomili, že jim jejich pocit nedostatku ve vlastním životě brání poctivě konat spravedlnost, měli by opustit své zaměstnání a věnovat se nějaké živnosti.

   Jde pravděpodobně o nereálný stav, nicméně to, co je teď, poukazuje na značnou zkaženost společnosti. Ale pokud se touto situací nebudeme zabývat, budou nadále zločinci, vandalové a příživníci mít stále ten pocit, že se jim nic nestane. A budou li tito lidé navíc součástí moci, která má jít svým morálním chováním příkladem, nemůžeme očekávat spravedlnost a bezpečí. V řadách policie a justice pracuje mnoho poctivých a pracovitých lidí, ale také nemálo těch, kteří se po kontaktu se zločinem nakazili stejným virem. A to mne opravdu neuspokojuje. Zvláště při uvědomění, že úplně stejné je to u politické elity. Ryba totiž smrdí od hlavy.

J3.K

Speciály

Tipy