Další kolečko salámu při ukrajování svobody

29. 07 2023

  www.inadhled.live  Evropská komise pracuje na dalším nástroji dohledu a kontroly nad naší svobodou projevu. Pokud se jí to podaří, zbaví nás možnosti protestovat i proti těm nejhorším plánům. Jako obvykle je to převlečeno do hávu ušlechtilého boje proti děsivým zločinům. Zdá se však, že se upouští od použití nástrojů, které by byly zjevně účinnější. Proč? Je kontrola naší svobody slova a práva na soukromí jediným, nebo dokonce nejlepším způsobem boje proti zneužívání dětí? Souhlasíte s tím, aby s vámi bylo bezdůvodně zacházeno jako s podezřelými z ohavných zločinů? Pokud ne, protestujte proti této iniciativě.

  Pod záminkou slušného boje proti vykořisťování nezletilých chce Evropská komise odstranit šifrování internetových komunikátorů metodou end-to-end.  Dešifrování a hodnocení může podléhat všechno, včetně korespondence mezi rodinnými příslušníky a přáteli, právníkem a klientem, občanem a investigativním novinářem, zprávy zasílané mezi zaměstnanci nebo obchodní korespondence mezi podnikateli. Jde ve skutečnosti o sledování občanů zavedené pod záminkou boje za bezpečnost dětí

  Dopis určený největšímu zločinci ve vedení EU v její historii...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen

Vážená paní předsedkyně,

prevence zneužívání dětí je velmi důležitým a ušlechtilým cílem, o jehož dosažení by mělo usilovat celé evropské společenství. Pro jeho efektivní realizaci by měl být vypracován komplexní program ochrany dětí nejen v digitálním prostoru, ale také ve vzdělávacích institucích, médiích a široce chápané kultuře, na níž se děti každodenně podílejí. Řešením tohoto problému však nemůže být zbavení všech občanů členských států EU části základních práv a svobod.

Proto nás znepokojil projekt unijního nařízení o prevenci a boji proti zneužívání dětí. Řešení navržené iniciátorem projektu podkopává možnost end-to-end šifrování, které používají některé internetové komunikátory. To vyvolává vážné pochybnosti nejen z hlediska rozporu se základními právy občanů členských států Evropské unie, ale také z hlediska možných důsledků přijetí projektu, a především jeho skutečné účinnosti.

Mnoho komunikátorů používaných uživateli internetu vděčí za svou popularitu právě šifrování dat metodou end-to-end. Díky tomu mohou uživatelé aplikací jako WhatsApp nebo Signal uchovat svou korespondenci v soukromí a ochránit ji před odcizením kyberzločinci. Realizace projektu tuto formu povede k podkopání hodnot šifrování zpráv a bude znamenat likvidaci soukromí a bezpečnosti korespondence na internetu. V důsledku navrhovaných změn budou všechny zprávy nejen dostupné orgánům činným v trestním řízení, ale stanou se také zranitelnými vůči neoprávněným útokům.

Tento projekt zachází se všemi občany EU jako s potenciálními zločinci a s každou zprávou a souborem odeslaným přes internet jako s potenciálním porušením práva, které by měly být vyšetřovány orgány činnými v trestním řízení. Dešifrování a hodnocení by měla podléhat korespondence mezi rodinnými příslušníky a přáteli, zprávy zasílané mezi zaměstnanci nebo obchodní korespondence mezi podnikateli. Týkat se bude rovněž investigativních novinářů, právníků, ochránců lidských práv atd. Jde ve skutečnosti o sledování občanů zavedené pod vznešeným heslem boje za bezpečnost dětí. Navrhovaná opatření mohou vést ke zneužití pravomoci, falešným poplachům a celkovému sledování soukromé korespondence všech občanů.

Předložený návrh žádným způsobem neodkazuje na příčiny týrání dětí a nesnaží se čelit postupné objektivizaci dětské tělesnosti v kultuře, v zábavním či módním průmyslu. To zpochybňuje skutečnou motivaci předkladatele projektu, který se zaměřuje na získání přístupu k důvěrné korespondenci občanů a zbavení je jejich soukromí a bezpečí. Ušlechtilý cíl boje proti zločinu nemůže legitimizovat zavádění řešení sledování, která podkopávají nejdůležitější občanská práva a svobody a základy demokratického řádu.

Pochybnosti vzbouzí rovněž účinnost navrhovaného řešení v boji proti zneužívání dětí. Za zmínku stojí rovněž to, že zákaz end-to-end nijak neomezí zločince, kteří budou nadále používat aplikace ze zemí mimo Evropskou unii, možnost bezplatného přenosu nelegálního obsahu zločinci tedy nebude zastavena. V důsledku toho navrhované řešení problém nevyřeší, ale pouze omezí svobodu a soukromí obyvatel EU.

V souvislosti s výše uvedeným požadujeme Váš zásah v této věci, a to stažením předmětného návrhu nebo jeho úpravou tím, že z něj vymažete ustanovení bránící použití end-to-end šifrování.

Občané Evropské unie

  Snaha okleštit jakékoliv svobody obyvatel Evropy je zjevná. Totalita, kterou připravuje pro každého z nás tato instituce, je nepřípustná.

Tým Institutu Ordo Iuris

 

 

 

Speciály

Tipy