Dějiny národa Českého - 22. prosince 1421 - Bitva u Kutné Hory

22. 12 2021

 www.inadhled.cz Auror: Linda Teddy Bearová

  
  Přestože definitivní ránu uštědřili husité druhé křížové výpravě následujícího roku v lednu porážkou u Nebovid, byla bitva u Kutné Hory, svedená 22. prosince 1421, počátkem jejího konce.

  Sérii konfliktů odstartovalo jmenování Branda Castilioneho do úřadu papežského legáta pro římskoněmeckou říši. Jakmile nastoupil do funkce, vyhlásil plnomocné odpustky a jal se připravovat křižácké tažení proti kacířským Čechám. Pod tíhou kritiky za neúspěch první výpravy se kampaně zúčastnil také Zikmund Lucemburský. Zatímco účastníci z německých zemí vpadli do Čech ze severu už na konci srpna,

  Zikmundovo křídlo se teprve shromažďovalo v Uhrách. Ke Kutné Hoře vytáhli spolu s Albrechtem Rakouským ve dvou proudech až v listopadu. To už je ale čekal Žižka se svými věrnými husity. Obklopeni vozovou hradbou odolali útoku úderné formace a křižáky odrazili. Dva týdny pak sbírali své síly, aby počátkem ledna druhou kuciátu rozprášili docela.

 

Speciály

Tipy