Dějiny národa Českého - 24. prosinec - Štědrý den

24. 12 2021

 www.inadhled.cz   Autor:  Linda Teddy Bearová

   Křesťané oslavují na Štědrý den blížící se příchodu Ježíše Krista. Většina lidí se pak připravuje na slavnostní večeři a rozdávání dárků, 24. prosinec je také spojen s mnoha lidovými tradicemi. Ke Štědrému dni patří i večerní návštěvy kostelů a účast na půlnoční bohoslužbě. Štědrý den je v dlouhodobém historickém pohledu dnem všedním. Mění se to ovšem zvečera, kdy je ve zvyku oslavovat takzvanou vigilii. Oslavu vpředvečer svátku, tedy oslavu vpředvečer narození božího syna.

  Všechno se mění úderem dvanácté hodiny v noci, kdy začínají půlnoční bohoslužby na oslavu narození Ježíše Krista. Téměř všude zní Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby. Štědrý den, stejně tak večerní hostina, by měly být postní.. Není v ní žádné maso, ale jsou to různé zajímavé české pokrmy jako staročeský kuba. Na štědrovečerním stole pak v českých domácnostech mnohdy nechybí kapr. Postním jídlem byly ale v minulosti třeba i žáby nebo raci.

  Ozdobený vánoční strom je poměrně nová tradice. Poprvé se stromek v Čechách rozzářil v Praze u ředitele, režiséra a herce Stavovského divadla Jana Karla Liebicha, který chtěl ukázat krásu „Tannenbaumu“, jak ho znal z rodné Mohuče, svým přátelům v roce 1812 na svém Libeňském zámečku Šilboch. Zatímco v měšťanských rodinách se tradice vánočních stromů ujala během pár let, na venkově to bylo horší.

  A odkdy nosí dárky dětem Ježíšek? Některé encyklopedie zmiňují, že dárek je záležitost až konce 19. století, že do té doby jsme si dárky nedávali. Kromě zdobení stromečku a dávání dárků patří mezi tradice třeba i krájení jablek nebo lití olova pro věštění budoucnosti. 

Speciály

Tipy