Dějiny národa Českého - 3. PRAŽSKÁ DEFENESTRACE

1. 06 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Píše se 23. května L.P. 1618 a do královské kanceláře dostavili se vzbouřenci a zahrnuli přítomné místodržící výtkami a dva z nich, Jaroslava Bořitu z Martinic a Viléma Slavatu z Chlumce, označili za rušitele pokoje a škůdce země a svrhli je z oken paláce Pražského hradu do hradního příkopu. Postižení však defenestraci přežili, jen Slavata utrpěl zranění (zlomená noha). Ze strany vůdce opozice byla defenestrace místodržících promyšleným činem, který měl sjednotit nekatolické stavy, ukončit jejich váhání a ustupnování před protireformační kroky habsburské strany.

  Vzbouřenci přitom chtěli hlavně udržet vývoj událostí ve svých rukou, proto bylo jejich cílem zabránit hrozícímu rabování v Praze. Hned následující den po samotné události zvolili vůdci povstání jako nového místodržícího Václava Viléma z Roupova a hrabě z Thurnu byl pověřen velením budoucího stavovského vojska. Nadšení a odhodlání stavovské opozice však brzy pominuly, většina povstalců se nechtěla zcela rozejít s Habsburky, patrně hlavně ze strachu. Povstalci od počátku dávali hlavně najevo, že spor je pouze záležitostí samotných stavů, ale sami nedokázali mobilizovat stavovskou obec. Velký chaos a nepořádek tak přetrvával až do samotné rozhodující války s Habsburky a hlavně s císařem Ferdinandem II.

  Ještě před rozhodující bitvou, se utvořila vláda složená s povstalci v čele s Jáchymem Ondřejem Šlikem a Václavem Budovcem z Budova. Matyáš z Thurnu pro válečný střet získal až 12 tisíc pěších žoldnéřů, kdežto císař více jak 14 tisíc, tím vším vlastně začala třicetiletá válka.

  Ještě k samotné defenestraci: Samotný akt vyhazování místodržících z oken proběhl v Ludvíkově křídle ve Vladislavském sále na Pražském hradu. A neštatníci padali zhruba z osmnácti metrové výšky. Naštěstí pod okny paláce byl velký nepořádek, a mnoho odpadků. Martinic ještě téže noci po defenestraci utekl do Bavorska a Viléma Slavatu léčila Polyxena z Lobkovic. Třetí, písař Fabricius utekl k řece. To jen pro zajímavost, co se stalo s místodržícími následně po události. Celá defenestrace byla krásné malířsky vytvořena malířem Karlem Svobodou na konci 19 století.

Speciály

Tipy