Dějiny národa Českého - ANEŽKA PŘEMYSLOVNA (SVATÁ ANEŽKA), 2.díl

3. 03 2022

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Pokračování Anežčina života bylo jen v duchu řeholního řádu, kde Anežka našla svůj život a cíl, tedy pomáhat chudým a potřebným. I ze špitálního bratrstva, které Anežka založila, se později stal samostatný rytířský řád českých křížovníků s červenou hvězdou. Anežka je tak jedinou ženou-zakladatelkou mužského řádu v dějinách církve. Její zásluhou vznikl Špitální řád, který se rozšířil po celém Českém království a vytvořil síť sociálních služeb středověkých Čech a Moravy ve 13. století. K tomuto novému přijímání křesťanstva patřila i charitativní činnost šlechty, zejména vzácné paní Zdislavy z Lemberka a Křižanova, která založila špitální konvent při klášteře v Jablonném, na severu Čech.

  Ale i do klidu kláštera doléhá hluk českých dějin. V klášteře Anežky došlo třeba ke smíru mezi panujícím králem Václavem I. a jeho vzpurným synem Přemyslem Otakarem II.. Po bitvě na Moravském poli se klášter stal útočištěm žen královské rodiny. V době regentské vlády Oty Braniborského v Čechách, v době bídy a hladomoru, kdy byl následník trůnu Václav II., internován jako velmi malé dítě na hradu Bezděz, se stal klášter nejen nadějí, ale i symbolem české nezávislosti.

  Sama královská dcera žila životem chudých, a také uprostřed hladomoru a nuzného života 2.března LP. 1282 zemřela zcela vyčerpána hladem a nemocemi. Podle kronikáře kláštera zemřela Anežka v neděli postní kolem třetí hodiny odpoledne.

  Anežka byla představenou více jak 46 let a pod jejím vedením se zde vystřídalo několik generací sester. Anežka chtěla potěšit své sestry v Boha a strávila s nimi celý večer před svou smrtí. Druhý den ráno se jí i ulevilo a její vyhublé tělo dlouhými půsty a stářím podle legendy zářilo až do dvanácté hodiny odpolední. Okolo třetí hodiny však Anežka vydechla na prostém lůžku naposledy. Sestry Anežčino mrtvé tělo přenesly do klášterního kostela za velkou mříž oddělující chór od chrámového prostoru, kde se každý den shromažďovaly zástupy lidí, které se v slzách loučily se svou uctívanou paní, která jim přinesla velkou naději v jejich bolesti. Anežčin pohřeb se konal v neděli 15. března 1282 a rakev s ostatky Anežky nesl samotný pražský biskup Tobiáš z Bechyně.

  Kde tělo Anežky spočívá, jíž dnes nevíme. Díky husitské bouři se ztratilo. Přesto však Anežka Česká byla neježe blahořečená, ale také 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. svatořečená.
Co ještě dodat! Svatá Anežka Česká se po generace Čechů zapsala do srdcí nás řadových občanů této země. Nemůžeme proto necítit její úctu! Anežka je symbolem naší země, stejně jako svatý Václav, nebo svatý Vojtěch.

Speciály

Tipy