Dějiny národa Českého - ANEŽKA PŘEMYSLOVNA (SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ)

2. 03 2022

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Odmítnutá nevěsta Anežka

  V dějinách české země je mnoho žen, které se staly už ve své epoše světicemi. Dnes bych Vám chtěl přátelé české historie napsat o té nejvzácnější, o dceři krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky a královny Konstancie Uherské.

  Anežka Přemyslovna se narodila nejspíše v královském městě Praze, patrně na Starém Městě. Jejím otcem byl třetí český král a patrně jeden z nejslavnějších Přemysl I. Otakar a matka uherská princezna Konstancie. Anežka, podobně jako její sestry, prostředí rodinného krbu dlouho neužila. Otec ji jako tříletou zasnoubil s mladším synem slezského knížete Jindřichy Bradatého a Hedviky, která se stala v Polsku později známou jako svatá Hedvika. A tak spolu se sestrou Annou byly odvezeny na vychování do kláštera v Třebnici. Po náhlé smrti svého snoubence však byla Anežka opět volná, ale její působení v Třebnici na ni zanechalo výrazné stopy, hlavně díky Hedvice, která svůj život, stejně jako později Anežka, zasvětila Bohu.

  Patrně v osmi letech byla Anežka opět zasnoubena a odvezena do Rakouska, kde měla být vychovávána pro Jindřicha, syna císaře Friedricha II. Mimochodem další zkušenost nabrala do té doby Anežka v klášteře v Doksanech, kde patrně našla svou pozdější životní lásku, tedy pomoc chudým a potřebným. Po příjezdu do Rakouska Anežka zažila velké zklamání, až příkoří. Mladý princ Jindřich se jí totiž zřekl a oženil se s Markétou Babenberskou. Odmítnutá a světem znechucená se Anežka vrátila zpět do Prahy.

  Otec Přemysl Otakar I. ji však přichystal další snoubence a mířil vysoko. Jejím nápadníkem se nejprve stal dokonce i samotná anglický král Jindřich III. Platntingent, poté i samotný ovdovělý císař Friedrich II. V té době to totiž nebylo nic neobvyklého, aby se jejím mužem stal vlastně její původní potenciální tchán.

  Avšak Anežka se rozhodla zcela jinak, a to odejít ze světa mocných a vstoupit do řádu a kláštera sester sv. Kláry. Nepohrdla světem, ale zvolila si jiné životní hodnoty-lásku k Bohu, lásku potřebným, chudým. V této bohulibé činnosti ji podporoval její milovaný bratr a v té době už český král Václav I. I díky němu a v duchu českého vladařského dvora Anežka vybudovala ženský klášter klarisek podle vzoru její velké obdivovatelky sv. Kláry. Do Českého království přivedla Anežka i mužský církevní řád sv. Františka.

  Dále pak zbudovala rozsáhlý špitál na pravém břehu řeky Vltavy. Anežčiným životním ideálem se stala naprostá chudoba sv. Františka. Do nového kláštera klarisek bylo povoláno několik sester z komunity domu sv. Kláry, historici objevili i korespondenci o povolení původní františkánské řehole i pro ženskou větev řádu. Její snaha však byla odmítnuta. Teprve po smrti Kláry papež povolil sv. Damianu v Assisi původní řeholi naprosté chudoby. Anežka se v klášteře na Františku stala také jeho první abatyší. Konec první části.

Speciály

Tipy