Dějiny národa Českého - BARBORKA A JEJÍ VĚTVIČKY

28. 11 2022

www.inadhled.live   Autorka: Jitka Čížová

  Večer před svátkem svaté Barbory chodily po domech skupiny žen a dívek v bílém oblečení a se zeleným věncem na hlavě. V jedné ruce měly větvičku, kterou šlehaly zlobivé děti, ve druhé nosily uzlík nebo košík s cukrovím, ovocem nebo ořechy, z něhož odměňovaly hodné děti.

  Chcete-li se řídit starými tradicemi, pak byste měli vědět, že větvičky barborky mají řezat jen neprovdané dívky, musí si vybírat strom, který je starý 10 let a uříznutím větviček jejich péče o barborku nekončí. Voda se ve váze musí vyměnit několikrát denně a nejlepší je, když dívka vodu nosí ve svých ústech. Nejběžnější barborkou je větvička z mladé třešně. Podle tradice je třeba větvičky odříznout krátce po setmění.

  Pokud barborka rozkvetla na Štědrý den, bylo to pro dívku znamení, že se do roka vdá. Když nerozkvetla, musela dívka čekat další rok. V některých pramenech je uvedeno, že dívky řezaly několik větviček a označovaly je jmény chlapců, na které si myslí. Ta větvička, která rozkvetla první, označila chlapce, za něhož se dívka provdá. Ani kvítky barborky nepřišly nazmar. Dívky je schovávaly za šněrovačku a údajně měly moc přivábit toho správného nápadníka.

  A jak to bylo s tou pravou Barborou? Nejstarší psané zprávy o uctívání svaté Barbory údajně pocházejí z 8. století, přesto byla podle východních církví mladá dívka uctívána ještě dříve. Legenda vypráví o tom, že krásnou dívku, která se narodila ve 3. století v Nikodemii, nechal otec uvěznit do věže, aby v době své nepřítomnosti ochránil její čest.
Barboru ale tajně navštívil křesťanský kněz a ona přijala křest,víru v jednoho Boha a slib ustavičného panenství.
Otci to oznámila po jeho návratu, když ji chtěl provdat. Ten ve vzteku dívku předal římským úřadům, dívka byla mučena, aby se vzdala přijaté víry, ale přesto se od ní neodvrátila. Nakonec jí vlastní otec sťal hlavu mečem. Vypráví se, že jakmile hlava Barbory spadla na zem, sjel z nebe blesk a spálil jejího kata. Svatá Barbora je patronkou dělostřelců, vojáků, střelmistrů, architektů a zedníků.

Speciály

Tipy