Dějiny národa Českého - BENEŠOVCI-BENEŠOVICI

8. 12 2022

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Tento významný raně středověký rod patrně započal svou historii falešnou zprávou, kterou podle dnešních historiků zfalšoval jistý Vok z Benešova. V kronice rodu bylo totiž napsáno, že rod pochází z města Benešov v dnešním středočeském kraji a Vok z Benešova se zúčastnil jako elitní voják budoucího druhého českého krále Vladislava I. Přemyslovce v bitvě u Milána LP. 1158, kde se významně podílel na vítězství českých vojsk. Je složité dnes tuto zprávu nějak doložit nebo ji vyvrátit. Co tedy o založení tohoto rodu dnes víme?

  Rod Benešovců možná pocházel patrně z Dolního Benešova na Opavsku. Dále je zmíněno, že rod byl spojován s polským rodem Odřivousů, který měl podobný erb zavinulé střely. Další významnou zprávou byl rukopis jistého probošta Tobiáše z Benešova, který ve své zpravě uvádí, že rod Benešoviců soustředil ostatky svých předků v Benešově, necelý jeden den jízdy od Prahy.. Tobiáš z Benešova měl jistě namysli středočeský Benešov. Trochu zamotaná historie!!!

  Podle všech dostupných informací ale rod Benešovců založil jistý Beneš z Benešova někdy LP 1219. Takže se žádný s příslušníků rodu Benešovců nemohl zúčastnit bitvy u Milána po boku krále Vladislava I. Tento významný český rytíř měl šest synů, kde nejstarším byl právě zmíněný Vok z Benešova, který nám tu Benešovickou historii tak trochu zamotal. Vok z Benešova zastával významný úřad moravského podkomořího, patrně zde vznikla zpráva o založení rodu v Dolním Benešově na Opavsku. Další synové Beneše z Benešova, jistý Robert a Tobiáš se dali na duchovní dráhu. Tobiáš byl příslušníkem Minoritů působících v Praze. Patrně nejvýznamnějším synem Beneše Z Benešova byl Matouš, který založil vlastní rytířský rod Pánů z Dubé někdy okolo LP 1233, kde zde vystupuje jako Matouš syn Benešův rytíř rodu z Dubé a Benešoviců.

  Z tohoto významného rodu, tedy Benešoviců byl slavný taktéž Tobiáš z Bechyně, pozdější pražský biskup a významný a vážený dvořan za dob krále Václava II. Přemyslovce. Ale vraťme se k Vokovi z Benešova. Sám Vok měl několik dětí, jeho pokračovatelem byl syn Vok z Kravař, zakladatel slezské větve pánů z Kravař. Tady se rod Benešovců započal výrazně štěpit, na pány z Dubé, pány z Kravař, pány z Bechyně, Sedlenické z Chotic a pány z Tvorkova.

  Samotný rod Benešoviců se ale zcela ztratil. Jediné co po tomto slavném středočeském rodu dodnes zůstalo, byl v té době masivní hrad Konopiště nedaleko Benešova, který byl posléze přestavěn na zámek. Tento významný raně gotický hrad stavěli bratří Beneš a Dobeš z rodu Benešoviců.

Speciály

Tipy