Dějiny národa Českého - Božena Němcová

10. 05 2021

 www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová

   Dne 21. ledna jsme si připomenuli přesně 159 let od úmrtí naší významné spisovatelky a zakladatelky české prózy Boženy Němcové. Narodila se ve Vídni jako dcera panského kočího a české služky. Dětství prožila převážně v Ratibořicích u České Skalice. Její otec v letních měsících pracoval na ratibořickém zámku vévodkyně Zoháňské, v zimě s ní odjížděl do Vídně.

  Velký vliv na tehdy malou Barunku (dívčí jméno Boženy Němcové znělo Barbora Panklová) měla její babička Magdalena Novotná, která u Panklových pobývala pět let. Už jako sedmnáctiletou ji rodiče provdali za úředníka finanční stráže Josefa Němce, manželství však nebylo šťastné. Němec, o mnoho let starší, byl výbušný, drsný muž a neměl pochopení pro sny a přání své mladé ženy. Navíc byl kvůli svým politickým názorům překládán z místa na místo a rodina, která se brzy rozrostla o čtyři děti, trpěla nouzí.

  Přes všechny potíže se Němcová s pomocí přátel vzdělávala, zejména četbou, a své naděje upínala čím dál více především k vlastním literárním pokusům. Hmotná situace rodiny a vztahy mezi manžely se však dále zhoršovaly. K problémům přibyla spisovatelčina nemoc a dovršením neštěstí byla smrt milovaného syna Hynka. Němcová, tehdy pod stálým dohledem tajné policie, byla často nucena doprošovat se pomoci u přátel, mnozí se ale od ní odvrátili. V této době vzniklo její nejvýznamnější a nejrozsáhlejší dílo - Babička. Ani jeho vydání neznamenalo obrat v autorčiných osudech; zemřela, zcela vyčerpaná, roku 1862.

Speciály

Tipy