Dějiny národa Českého - ČESKÉ KRÁLOVNY JOHANA BAVORSKÁ A ŽOFIE BAVORSKÁ

30. 04 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Johana Bavorská

Johana Bavorská, první ze dvou manželek krále Václava IV., dcera bavorského vévody Albrechta I., se narodila v Haagu L.P. 1356. Sňatek devítiletých dětí L.P. 1370 zařídil Karel IV. (otec Václava IV.) byl  součástí jeho sňatkové politiky a hry o samotné Braniborsko, takže také mistrovským tahem, jímž císař Karel IV. z nepřátelského tábora kolem Oty Braniborského vyšachoval hlavní figurku Otova bratra o říšský trůn, který měl Karel IV. pro svého syna Václava. Johana Bavorská od útlého dětství vyrůstala v Praze, prožila tu i šestnáct let. Korunována na českou královnu byla Johana L.P. 1370.

  Její lidský osud zůstává zpola tajemstvím. Je-li parléřovské poprsí v trioforu svatovítské katedrály věrným portrétem, nevynikala Johana Bavorská velkou krásou, na druhou stranu podle letopisců byla veselá a přívětivá. Lecos nasvědčuje tomu, že král Václav IV., když dospěl, našel k Johaně vřelý a citový vztah. Jejím předčasným skonem se uzavřelo relativně poklidné období králova života. Náhlá smrt Johany Bavorské, v té době pětadvacetileté, prý krále Václava zlomila natolik, že se nemohl ani zúčastnit pohřbu. Mladá královna Johana Bavorská zemřela na Karlštejně, patrně nějakou nákazou 31. prosince L.P. 1386. Pohřbena je v Katedrále sv. Víta v Praze.

  Žofie Bavorská

  Druhá manželka Václava IV. a česká královna, vlastně neteř zemřelé Václavovi první manželky Johany Bavorské, se narodila L.P. 1376 patrně v Mnichově. Byla dcerou bavorského vévody Jana II. a Kateřiny Gorické. Vzhledem k tomu, že otec Žofie Bavorské veškeré peníze rozházel, tak Žofie nedostala ani věno. Ale i tak byla L.P 1389 vřele přivítána v Praze. Jejím věnem pro krále Václava IV. byla její krása, šarm a podle kronikáře i krásné oči. Manželství Václava IV. a Žofie Bavorské bylo ale velice trpké a v neustálých konfliktech mezi králem a šlechtou. Korunována na českou královnu byla Žofie Bavorská 15. března L.P. 1400. Dost často musela Žofie snášet nával vzteku který se u Václava IV. stupňoval, byla svědkem jeho alkoholismu, a možná že byla pro samotného krále Václava spíše oporou v těžkých dobách než manželkou a královnou.

 Spolu s Václavem neměla krásná Žofie děti, o to byl její osud těžší, a možná také proto utíkala do kaple Betlémské, kde kázal její věrný přítel Jan Hus, kterého se i před samotným králem zastávala. Byla to platonická láska, nebo opravdová? To už dnes nemůžeme posoudit, ale když byl mistr Jan Hus v Kostnici 6. července L.P 1415 upálen, tak se Žofie údajně uzavřela sama do sebe. Žofie Bavorská přežila svého manžela krále Václava IV. o šest let. Zemřela 4. listopadu L.P. 1428 a je taktéž pochována v katedrále sv. Víta v Praze.

  Samotný král Václav IV. Lucemburský zemřel 16. srpna L.P. 1419 na novém hradě u Kunratic. Jak královna Johana, tak i Žofie, byly pro Václava IV spíše ošetřovatelkami než manželkami a královnami. O to pro ně samotné to muselo býti dosti trpké, když ani jedna se nestala matkou.

Na obrázcích: Johana Bavorská a Žofie Bavorská.

Speciály

Tipy