Dějiny národa Českého - CÍSAŘ MATYÁŠ HABSBURSKÝ

4. 05 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník.

   Matyáš se narodil jako v pořadí třetí syn císaře Maxmiliána a Marie Španělské. Narodil 24. února L.P. 1557 ve Vídni. Na rozdíl od svého bratra Rudolfa měl Matyáš od dětství otevřenou povahu, asi to bylo tím, že nebyl vychován na španělském dvoře, ale ve Vídni, a ovlivňoval ho jeho tolerantní otec. L.P. 1578 Matyáš opustil Vídeň a nechal se v Nizozemí prohlásit generálními stavy za místodržícího, jeho pokus ale ztroskotal u bratra Rudolfa II. Takže se nakonec musel Matyáš vrátit zpět do Rakouska. Teprve když byl jeho starší bratr povolán do Nizozemí, jmenoval ho Rudolf L.P. 1593 místodržícím ve Vídni. Stal se tak konečně správcem rakouských zemí a konečně se mohl politicky uplatnit podle svých představ.

  Po uzavření mírové dohody s uherskými stavy, povstalci a s Turky se však dostal znovu do ostrého konfliktu s nejstarším bratrem Rudolfem. Ale tentokrát to skončilo Rudolfovým pádem. Matyáš ho nejprve připravil o uherské království, posléze o Moravu, a nakonec se dohodl s českými nekatolickými stavy o svém nastolení českým králem. Korunovace Matyáše v Praze proběhla 23.května L.P. 1611 ve svatovítském chrámu na Hradčanech a na Petříně se při jeho korunovaci střílelo z děl, ale žádná korunovační jízda se nekonala, ba naopak město bylo prázdné a pusté jako nikdy předtím. Téhož roku se Matyáš také oženil s vlastní sestřenicí, tyrolskou arcivévodkyní Annou.

  V červenci L.P. 1612 byl Matyáš dokonce korunovaný ve Frankfurtu nad Mohanem císařem Svaté říše římské, a jako císař své sídlo a celý dvůr přemístil z Prahy do Vídně, Praha se tak natrvalo stala jen periférií. Novému habsburskému vladaři se ale nepodařilo prodloužit mír s Turky a konflikty narůstaly. Osobním rádcem císaře Matyáše byl věhlasný vídeňský kardinál Melchior Khlesl, původně luterán vychovávaný jezuity. Osud, který připravil Matyáš svému staršímu bratrovi Rudolfovi, se měl i v jeho případě opakovat. A protože jeho pozdní manželství s vlastní sestřenicí Annou Tyrolskou bylo bezdětné, rozpoutala se v habsburské rodině doslova tahanice o to, kdo bude nástupcem.

  Poté, co se Matyáš nedočkal svého mužského dědice, bylo jasné, že jeho nástupcem bude Ferdinand Tyrolský. Prvním krokem k Ferdinandovu převzetí vlády v habsburské monarchii byla jeho kandidatura a volba českým králem L.P. 1617.. Když se Matyáš vracel po Ferdinandově korunovaci z Prahy do Vídně, přišla ho v Pardubicích požádat o pomoc deputace broumovských luteránů. Stěžovali si na to, že jim opat tamního kláštera benediktinů chce odebrat klíče od kostela, který si bez jeho svolení postavili. Popuzený Matyáš je však vyhodil, podobný příkaz zněl i k pražské královské kanceláře, dokonce napadl i Rudolfův Majestát zaručující náboženskou svobodu. Tak to také pochopil předák české nekatolické šlechty Matyáš Thurn, který se dal slyšet, že se postaví proti císaři.

  Matyáš z Thurnu nezůstal jen u slov a v březnu L.P. 1618 nechal svolat do pražského Karolína sjezd protestantských stavů. Jenže v jednací síni byla nakonec spousta míst prázdná, hlavně chyběli zástupci měst, kteří byli zastrašováni radním Nového Města pražského Valentinem Kochanem a primátorem města Žatce Maxmiliánem Hošťálkem. A začala první revolta ze strany nekatolických pánů, a také  pražská defenestrace.

  Zprávu o revoltě přijali ve vídeňském císařském paláci Hofburgu s hodně smíšenými pocity. Kardinál Khlesl se chtěl pokusit celou záležitost vyřešit smírem a diplomatickým jednáním, ale narazil jak u císaře Matyáše, tak i u krále Ferdinanda. Nemocný a dnou trpící Matyáš všechny události jenom trpně sledoval bez jakéhokoliv vlivu na jejich průběh. Smrt jeho manželky a pád jeho rádce Khlesla krutě poznamenaly jeho duševní stav. To měl s jeho bratrem Rudolfem podobné. Ještě se stal mlčenlivým a zcela apatickým svědkem počátku české války, která měla nakonec přerůst ve třicetiletou, poté již zcela vyčerpaný ulehl na lůžko.

  Ráno 20. března L.P. 1619 si nechal přinést slepičí polévku, ale sotva vzal lžíci do ruky, hlava mu klesla zpátky do polštáře a byl mrtev. Bitvy na Bílé hoře nebo obležení Vídně Matyášem Thurnem se císař Matyáš Habsburský již nedožil. Po smrti se stal prvním Habsburkem, který byl pochován do krypty kapucínského kláštera ve Vídni. Tento krásný kapucínský klášter založila jeho manželka Anna Tyrolská. Matyáš nebyl příliš úspěšný císař, jak o něm soudí i řada historiků a snad mají pravdu, ale pro mne samého patří do naši historie stejně, jako jeho slavný bratr Rudolf II.

Speciály

Tipy