Dějiny národa Českého - CÍSAŘOVNA ANNA TYROLSKÁ

21. 11 2021

 www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník

  Anna Tyrolská byla třetí dcerou arcivévody Ferdinanda Tyrolského a jeho druhé manželky Anny Kateřiny Gonzagy Mantovské a narodila se 4. října L.P. 1585. Anna byla původně vyhlédnutou nevěstou pro jejího bratrance, císaře Rudolfa II. Habsburského, ale ten se v žádném případě ženit nehodlal, měl ke sňatku velký odpor. Když byl císař Rudolf II. Habsburský L.P. 1611 zbaven trůnu, obrátila Anna svou pozornost k jeho mladšímu bratrovi, uherskému králi Matyášovi, za kterého se nakonec v prosinci L.P. 1611 provdala. V té době už byl císař Rudolf II. sesazen z českého trůnu a Matyáš se stal novým českým králem. Zatímco Rudolfovi zbyl jen pouhý císařský titul. Ale ani toho si už dlouho neužil, neboť zemřel 20. ledna L.P. 1612 v intervenci na Pražském hradě.

  Matyáš v té době trávil líbánky se svou manželkou Annou Tyrolskou ve Vídni a do Prahy dorazil až 30. ledna. Důvod tohoto zpoždění byl zřejmý, Matyáš s Annou Tyrolskou se připravovali na císařskou korunovaci, která se uskutečnila v červnu L.P. 1612 ve Frankfurtu. Na Annu Tyrolskou čekalo nyní to nejdůležitější-dát svému pětapadesátiletému manželovi syna a následníka trůnu. Ale ať to bylo jakkoliv, očekávané těhotenství se nedostavovalo. Mužných sil Matyášovi kvapem ubývalo, a tak si za svého nástupce nakonec zvolil bratrance Ferdinanda Štýrského.

  Jak císař Matyáš stárnul, začínalo být zjevné, že jeho vliv na politické dění začíná upadat. Jakou roli v této situaci sehrála Anna Tyrolská? S jistotou se neví, ale zřejmě na Ferdinandovo intrikářství pohlížela se vzrůstající nedůvěrou. Opírala se především o podporu vídeňského biskupa a pozdějšího kardinála Khlesla, který jako protestant kdysi konvertoval ke katolicismu. 

  Když se Anna Tyrolská dozvěděla o Khleslově zatčení a jeho deportaci z Vídně, byla tímto krokem pobouřena, ale protože byl císař Matyáš již trvale upoután na lůžku, tak s tím nemohla, ač chtěla, nic dělat. Anna na Ferdinanda vztekle křičela: Vidím, že pro vás je můj choť naživu už příliš dlouho a že jste se ho už přesytil. Anna Tyrolská však svého manžela Matyáše nepřežila. Zemřela v prosinci L.P. 1618 jen pár měsíců před Matyášem.

  Ač byla Anna Tyrolská přísná katolička, tak přála Ferdinandovy II. jen to nejhorší a dávala to ve Vídni celkem najevo. Bohužel ji Bůh nedopřál dlouhý život, dožila se jen třiatřiceti let a po smrti byla stejně jako její manžel Matyáš Habsburský pohřbena v klášteře klarisek u Panny Marie. L.P. 1633 byly nakonec jejich ostatky slavnostně přeneseny do kapucínské krypty-nově vybudované hrobky Habsburků, o jejíž založení se Anna Tyrolská sama zapříčinila.

 

Speciály

Tipy