Dějiny národa Českého - ČLEN DRUŽINY KNÍŽETE VÁCLAVA BLAHOSLAVENÝ PODIVEN

7. 03 2022

www.inadhled.live  Autoři: ALEŠ HRONÍK A JITKA ČÍŽOVÁ

 S osobností  Podivena, člena družiny knížete Václava a jeho věrného služebníka, se setkáváme poprvé v Kristiánově legendě a druhé staroslověnské legendě o svatém Václavu. Podle nich byl oddaným průvodcem samotného knížete Václava v jeho krátkém životě, který byl ukončen vraždou ve Staré Boleslavi.

  Podiven byl správcem nad družinou i domem knížete a zdá se, že osvíceným a velmi vzdělaným rytířem, jak dokládají legendy o sv Václavovi. Upřimná věrnost, s jakou svému pánu po celý život spolehlivě sloužil, neboť když byl správcem nade všemi, kteří žili v domě svatého knížete Václava, téměř všechny domácí lidi až k posledním kuchařům tak vzdělal, že mezi dvořany nebyl téměř nikdo, aby nedovedl zazpívat hymny žalmistů, zpívati je a psáti, nebo aby se nenaučil něčemu užitečnému pro církevní obřady.

  Podiven všechny jako vlastní syny miloval a ode všech jako vlastní otec byl ctěn. Po Václavově zavraždění byli v duchu krevní msty jeho stoupenci vybíjeni i s rodinami, takřka do jednoho. Sám Podiven uprchl do Německa a žil tam dlouhá léta ve vyhnanství.Později, když se domníval že byl v české zemi obnoven pokoj a mír, vrátil se zpět a nějaký čas se zdržoval doma v Praze, kde se spíše schovával.

  Sám pak Podiven pátral po vrazích svého knížecího pána, až se od mnichů v klášteře sv. Jiří dozvěděl o jistém rytíři jménem Hněvsa, který měl ten největší díl viny na vraždě knížete Václava ve Staré Boleslavi. Našel si tedy Podiven zmíněného Hněvsu a krevní mstou jej jednou ranou zabil. Tím se pomstil za svého knížecího pána. Po této mstě se Podiven uchýlil do lesa, ale když se tak již bezstarostně pohyboval, smrt dvořanova a vražedný čin byly oznámeny bratrovrahovi, tím bratrovrahem se myslí kníže Boleslav I. Ten dal les rychle obklíčit svými služebníky. Po čase Boleslav našel i samotného Podivena a nechal jej pověsit.

  Podle legendy na stejném místě Podiven visel na starém dubu tři roky. Jeho tělo zůstalo nedotčeno, dokonce mu rostly i vousy, a nehty, a kolem jdoucí lidé si o něm začali povídat a chodili ho i uctívat. Nejednou u jeho hlavy viděli nebeské světlo. Až byl nakonec pochován v kostele sv Víta na Pražském hradě, vedle svého knížecího pána svatého Václava. Dnes je Podiven uznáván jako blahoslavený duchem, a jeho úcta se připomínala hodně v 19. století.

Na obrázku helma blahoslaveného Podivena.

Speciály

Tipy