Dějiny národa Českého - DÁVNÁ VESNICE NA ZDERAZE - KARLOVO NÁMĚSTÍ

22. 06 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Každý obyvatel hlavního města Prahy se jistě setkal s názvem nebo se jménem Zderaz. Tato bývalá vesnice, která se před mnoha staletím nacházela nedaleko dnešního Karlova náměstí, se táhla od kostela sv. Václava dále Myslíkovou ulicí až k Vltavě. Její jméno je spojeno s jistým rytířem, který byl družníkem a věrným přítele našeho vůbec prvního krále Vratislava ze slavného rodu Přemyslovců. O tomto rytíři se nám do dnešních dob toho moc nezachovalo, ale něco přece. Rytíř Zderaz zde měl spolu s králem Vratislavem I. založit kostel sv. Petra a Pavla, doba vzniku tohoto kostela se odhaduje na LP 1080. Zderaz, který zemřel LP 1115, byl v kostele sv. Petra a Pavla následně i pohřben.

  Vesnice Na Zderaze posléze patřila slavnému rodu Hrabišců, kdy ji LP 1180 odkoupili český šlechtici Kojata a Všebor. Oba bratři LP 1190 celou ves i s kostelem sv. Petra a Pavla darovali řádu Křížovníků- Božího hrobu, kde další slavný řád sv. Augusta započal stavět klášter. Klášter Božího hrobu se nedochoval, byl spolu s kostelem sv. Václava poničen při husitských bouřích někdy okolo LP 1422. Jak vypadal se bohužel neví, údajně byl podobný kláštěru sv. Víta na Hradčanech, měl taktéž dvě věže a podléhal Vyšehradské kapitiule, kterou založil LP 1085 král Vratislav I.

  V době císaře a krále Karla IV. se na Zderaze nacházely lázně, které otec vlasti nazval Svatováclavdké. Voda, která zde pramenila, byla údajmě léčivá. Lázně byly veřejné a vodu zde personál nosil v putnách a posléze ji ohříval. Je zcela jisté, že jsou to ty samé lázně, kam chodíval i král Václav IV. za jistou lazebnicí Zuzanou, která se o krále po všech stránkách starala. Lázně, které zde stávaly ještě v polovině 19. století, díky asanaci města zanikly.

  V dnešní době tuto vesnici v Praze již nenajdete, ale připomínkou této osady jsou dodnes dva stojící kostely: kostel sv Václava a kaple Božího hrobu. V dávných dobách byl hned vedle kaple hřbitov, dále pak trestnice. Zhruba v době krále Václava IV. se ještě v osadě na Zderaze začal stavět Hrádek, který tektéž dostal jméno Na Zderaze. Slavným hostem na tomto hrádku byl kardinál a legát při basilejském koncilu biskup z Lody. Ten si zde při husitských bouřích dokonce udělal i svoji rezidenci. Ještě v polovině 19. století zde římskokatolická církev nechala zbudovat kostel sv. Cyrila a Metoděje a následně jej věnovala pravoslavné církvi. Tato vesnice, stejně jako některé okolní, byla zrušena a stala se součástí dněšního Karlova náměstí a Nového města Pražského.

Speciály

Tipy