Dějiny národa Českého - DĚTSTVÍ KRÁLE VÁCLAVA I. PŘEMYSLOVCE

17. 08 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Narodil se L.P. 1205. Snad v prosinci, nedlouho před Vánocemi. Narodil se celkem do rušné doby.
A otec Přemysl Otakar I. na něm od počátku velmi lpěl. Více něž na ostatních dětech, však také Přemyslu I. bylo padesát let. Dávno toužil po dědici královské koruny a již sedmý rok žil se svou druhou manželkou, krásnou Konstancií Uherskou, ale na syna zatím král Přemysl čekal marně. Konstancie sice porodila již čtyři děti, dvě děti však zemřely v dětském věku. Přemyslovo přání se vyplnilo teprve popáté.

  Maličký Václav se však neměl k světu. Nepomáhaly ani modlitby biskupa Daniela, a ani mše, které dal Přemysl Otakar I. sloužit v bazilice sv. Víta na Pražském hradě, maličký kralevic nepil, špatně dýchal a byl i podle kronikáře promodralý. Jako v pohádce se celý královský dvůr začal shánět po nějaké zázračné medicíně. Až nakonec tuto medicínu dodal až flanderský kuchař, který přivedl na hrad pražský českou kojnou, zkrátka patrně ženskou "krev a mléko".

  Jmenovala se Nětka a byla to manželka pražského kováře. Její mateřské mléko, které kralevic Václav přijímal, bylo patrně zdravější než od své vlastní matky královny Konstancie.

  Však také královna kojnou údajně obohatila a král Přemysl ji dokonce podle kronikáře daroval obec tak zvanou Mlíkojedy. Pohádka??? Ne, tato událost se skutečně stala a kralevic Václav odrostl v dospělého muže a nakonec i krále. Sotva Václav odrostl, pořídili mu vážnou známost a stal se snoubencem Kunhuty Švábské, dcery císaře Filipa Švábského.

  Pochopitelně nikdo v tom okamžiku nemohl zaručit, že vznešené královské děti se v budoucnosti vezmou. Přemysl Václava preferoval jako prvorozeného, ačkoli tomu tak nebylo. Přemysl měl z prvního manželství s Adlétou Míšenskou o dost staršího syna Vratislava! Jenže poté, co si vzal Konstancii Uherskou, se k Vratislavovi přestal hlásit, zkrátka vlastního syna zavrhnul. Samotný Vratislav žil v exilu, daleko od domova. Přemysla Otakara I. nevedla zášť, ale spíše chladnokrevná rozvaha. Chtěl rodové jmění- český stát udržet. A jestliže se s Adlétou rozešel, nebylo jiné cesty, než zbavit se jí do všech důsledků. Tedy i s jejím synem Vratislavem. Tvrdá a krutá doba! Ale na druhou stranu spojení s Uherskem bylo v té době daleko lákavější.

  A kralevic Václav? Ten mezitím dospěl, stal se po smrti svého otce L.P. 1253 českým králem a vztah s mladou manželkou a budoucí královnou Kunhutou Štaufskou vydržel až do její smrti 13. září L.P. 1248.

Speciály

Tipy