Dějiny národa Českého - DOUBRAVKA - PRVNÍ POLSKÁ KNĚŽNA

10. 08 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Se jménem Doubravka se setkáváme v souvislosti s první polskou kněžnou a manželkou prvního polského knížete Měška I. z rodu Piastovců. Narodila se patrně okolo roku 936-937 a byla dcerou českého knížete Boleslava I., a jeho manželky Biagoty. Jejím bratrem byl Boleslav II., a údajně i jistý Strachkvas, který se měl narodit v den vraždy knížete sv. Václava. Doubravka byla v mládí poslána na výchovu k řádovým sestrám do bavorského Řezna (Regensburg), kde se podle tamní tradice měla vzdělávat latinskému písmu a liturgiím. Podle Kosmovy kroniky psané ve 12. století studoval v Řezně také i její bratr Strachkvas, který je znám spíše jako Kristián, a její sestra Mlada, pozdější zakladatelka a abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.

  Důležitým rokem v jejím životě byl ten s letopočtem 965, kdy se Doubravka na přání svého otce Boleslava I. provdala za Piastovce Měška I., kterému v roce 967 porodila syny Boleslava I. s přívlasttkem Chrabrý, a byl prvním polským králem, a také Vladivoje, který se na krátkou dobu stal i českým knížetem. Vladivoj, který je znám v naší historii spíše jako kníže opilec, byl první z řady českých knížat, který přijal od německého panovníka české země v lenní svazek k říši. V Polsku byla, a dodnes je, Doubravka uctívána spíše jako světice. To vzhledem k tomu, že její manžel na její přání přijal křest, a tím se polský stát stal po boku českých zemí místem, kde bylo dominantou západní křesťanství. Dokonce je jisté, že Doubravka byla u zrodu kostela sv. Trojice a sv. Víta v polském Hnězdně, a dále pak, že spolu se svým manželem Měškem I., založila kostel Panny Marie v Poznani.

  Díky manželství Doubravky a Měška bylo utvrzeno česko-polské přátelství, které ale netrvalo příliš dlouho, tedy do nástupu jejího prvorozeného syna Boleslava Chrabrého. Doubravka zemřela v roce 977 a dodnes je pochována v katedrále ve Hnězdně. Po její smrti byla již v té době Doubravka uctívána jako světice, a to přetrvalo vlastně až do dnešní doby.

Speciály

Tipy